Så här kan våra produkter användas

KSB Magnochem-pumparna minskar riskerna vid pumpning av lut

KSB Magnochem-pumparna med magnetdrivning har nu tagits i bruk av Freudenberg i dess tillverkning av Wettex-svampdukar i Norrköping.

Pumpning av frätande lut; pumpning av natriumhydroxid; läckageskydd; tätningsfria pumpar; pumpar med magnetdrivning;

I Palazzo Grassi möts konst och hållbarhet

Gamla väggar med modern teknik: Tack vare KSB-pumpar och ventiler för värme-, kyl-, vatten- och sanitetssystem sparas 30% av energiförbrukningen i Palazzo Grassi.

Palazzo Grassi

KSB-pumpar i drift i Europas djupaste pumpstation för avloppsvatten

Avloppsvattnet överförs från ett djup på 92 meter till en kanal från vilken det rinner till reningsverket för avloppsvatten med hjälp av tyngdkraften.

St Petersburg