Country and language selection

International websites

ksb.com (English)           ksb.com (Deutsch)

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Vad är KSB SupremeServ egentligen? Vår servicechef Andreas förklarar!

Som kund hos KSB har du säkerligen fått hjälp av våra kunniga medarbetare i en rad olika sammanhang. Det kan till exempel ha varit kopplat till planering, installation, drift eller reparation. Något du kanske inte visste var att alla dessa tjänster ingår i vad vi på KSB kallar KSB SupremeServ. Vi tog kontakt med vår erfarna service-chef Andreas Heiser-Toivanen för att bena ut vad KSB SupremeServ egentligen innebär.

pic-andreas

Som ansvarig chef för service-avdelningen på KSB förstår Andreas mycket väl vad som ligger i kundernas bästa intresse. Det är därför en självklarhet att kunna stå till tjänst med att lösa alla möjliga problem som kan uppstå under alla faser i en anläggnings livscykel. Tillsammans med fler än 3 500 kunniga specialister i över 190 service-centra i världen möjliggörs detta på effektivt och smidigt sätt.

  • Man kan säga att KSB SupremeServ är en grundläggande del av KSB. Som namnet antyder lämnar vi en ”Supreme” Service som är överlägsen gentemot våra konkurrenter. Det innebär bland annat att vår service håller en mycket hög kvalitet som hjälper våra kunder från A till Ö i deras verksamhet. Vi kan med stolthet utlova detta genom att finnas tillgängliga från norr till söder i vårt avlånga land, säger Andreas. 

KSB SupremeServ omfattar i stort sett fyra huvudområden: rådgivning och analys, idrifttagning, drift och reparation. Utöver det assisterar specialisterna med skötsel till både klassiska och digitala service-koncept. Totalt erbjuds en heltäckande service som berör allt kopplat till pumpar och ventiler. Från det stora till det lilla. Detta ingår i KSB SupremeServ av den enkla anledningen att kunderna aldrig ska vara handfallna utan hjälp eller uppleva bekymmer i onödan.

  • Rådgivning handlar om allt som har med pumpen eller ventilen att göra, och kan ske via mejl, telefon eller under ett platsbesök. Vi kan även analysera fel och uppkörningar samt berätta hur vår kund ska gå tillväga när de stöter på problem. När det kommer till idrifttagning kan vi exempelvis kontrollera om pumparna uppfyller kundens önskade funktion efter installation, och om det finns eventuella körproblem. I driftsfasen erbjuder vi bland annat reservdelshantering och kontinuerlig inspektionsservice. Om någon reparation behövs kan vi givetvis laga alla slags pumpar och ventiler, även om de är från andra tillverkare. Det kvittar självklart om uppdragen är pyttesmå eller jättestora, berättar han.

KSB SupremeServ erbjuder konstant en hög kvalitet på alla typer av genomföranden som gång på gång gör kunderna nöjda. Det finns två övergripande anledningar till detta. Först och främst sitter specialisterna på en oerhört bred och värdefull kompetens inom service, pumpar och ventiler. De har även långa och varierade erfarenheter inom branschen som har rustat dem inför alla möjliga problem eller frågetecken som kan uppstå.

  • Kunder vill ha hjälp av en erfaren och kompetent aktör som lämnar kvalitet, oavsett vad genomförandet handlar om. Och det är precis det som KSB SupremeServ utlovar: kvalitet. Det är väldigt viktigt i dagsläget och vi har därför sett till att KSB SupremeServ särskilt levererar på den fronten, berättar Andreas.

Tack för sammanfattningen, Andreas. Vill du läsa mer ingående om KSB SupremeServ? Klicka här!