Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Smart övervakning i explosionsfarlig miljö

KSB kan nu erbjuda en smart övervakningslösning för pumpar och annan roterande utrustning som används i potentiellt explosionsfarlig miljö.

KSB Guard banar väg för Industry 4.0

Smart övervakning i explosionsfarlig miljö

KSB kan nu erbjuda en smart övervakningslösning för pumpar och annan roterande utrustning som används i potentiellt explosionsfarlig miljö. Under de senaste två åren har KSB utvecklat ett brett sortiment av lösningar för att säkerställa att pumpar är redo för den digitala tidsåldern, inkluderat i portföljen är KSB Guard övervakningssystem. Både KSB Guard:s gränssnitt och KSB Guard:s övervakningsservice har lanserats på marknaden med stor framgång och har bevisats effektiv i otaliga applikationer. KSB har nu adderat ny hårdvaruversion av lösningen för potentiellt explosionsfarlig miljö (ATEX zon 1 för gas).

Enkel installation

KSB Guard:s smarta övervakningssystem är designat för att övervaka redan installerade pumpar och är därmed enkel att installera i efterhand – oavsett pumpfabrikat. En sensorenhet bestående av en vibration- och temperatursensor som fästs vid pumpens lager/lagerhus eller på annan roterande utrustning, mäter och lagrar relevant data. Sändar- och batterienheten överför uppmätt data till en gateway som i sin tur sänder data via krypterad mobilkommunikation vidare till KSB Cloud där data utvärderas och processas. Användaren kan sedan se informationen i KSB Guard-appen eller i KSB Guard webbportal.

En ny funktion i KSB Guard-lösningen är användningen av ATEX-certifierad hårdvara. KSB Guard ATEX-gateway är försedd med ny kapsling. De externa antennerna kan skruvas på direkt eller placeras på annat ställe med hjälp av en förlängningskabel om nödvändigt. KSB Guard ATEX-sensorenhet och KSB Guard ATEX-sändar- och batterienhet är i sig själv säkra (EX-i). Båda lösningarna är även lämpliga för installation utomhus tack vara det robusta batteriet som har en livslängd på 5 till 8 år vid mätintervall var 60:e minut.

Från reaktivt till proaktivt underhåll 

Användare av KSB Guard-lösningen får högre driftssäkerhet och transparens, som till exempel en avisering om att satta gränsvärden överskridits. Tack vare trendanalyser kan oförutsedda skador förebyggas och upptäckas i ett tidigt stadium. Uppmätt data kan ses i webbportalen eller i appen när som helst och var som helst, vilket gör att underhåll lättare kan planeras. Förutom att förenkla för användaren att ändra från reaktivt till proaktivt underhåll, hjälper lösningen också till med att identifiera potentiella energibesparingar.

KSB Guard banar väg för Industri 4.0, vilket bygger på innovativa teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning. Ett dataforskningsteam säkerställer att algoritmerna i KSB Cloud och datautvärderingen kontinuerligt optimeras.