Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Nya jättepumpar för transport av avloppsvatten

För att möta den globala ökningen av mycket stora avloppsvattenprojekt har KSB markant breddat sitt sortiment av stora, torruppställda avloppspumpar.

KSB jättepumpar för transport av avloppsvatten

Den största modellen har en maximal pumpkapacitet på upp till 33 000 m³/h och en driveffekt på över en megawatt. På årets IFAT-mässa i München presenterade KSB ett exemplar av pumparna i sin mässmonter.

Sewatec-serien består av horisontella eller vertikala enstegspumpar i processutförande. Beroende på pumpmedia kan pumparna förses med olika pumphjulstyper som t.ex. enkanalhjul, flerkanalshjul och friströmshjul.

Pumphuset har en utbytbar spaltring och levereras med eller utan renslucka i pumphuset, beroende på pumpstorlek. Sugstutsarna är alltid axiellt placerade. För tryckstutsarna går det att välja radiell eller tangentiell placering. Lagerkrafterna tas upp av långtidssmorda rullager. När det gäller axeltätning kan användaren välja mellan en rad rotationsriktningsoberoende axeltätningar och olika material i o-ringar samt packningar.

Avloppsvattenprojekten blir allt större världen över, som exempelvis i Mexico City eller London där gigantiska tunnlar i helt nya dimensioner byggs. Det kräver således allt större avloppsvattenpumpar.