Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Ny kostnadseffektiv tryckstegringsanläggning

På årets ISH-mässa i Frankfurt introducerade KSB sina nya helautomatiska tryckstegringsanläggningar KSB Delta Compact. De kompletterar KSB's sortiment av tryckstegringsanläggningar i litet och kompakt utförande.

KSB Delta Compact

Användningsområdena är t.ex. vattenförsörjning till bostads- och kontorsbyggnader samt processvattenanläggningar inom industrin. Dessutom kan de med fördel användas i vanliga bevattningssystem samt i regnvattenanläggningar. Tack vare den kompakta konstruktionen kräver pumpanläggningarna minsta möjliga utrymme och är därmed en idealisk lösning för t.ex. mindre fastigheter.

En eller två horisontella centrifugalpumpar med frekvensomformare är monterade på en bottenplatta. Tack vare att samtliga pumpar har varvtalsreglering blir användningen energieffektiv samtidigt som trycket förblir konstant, även vid lägre vattenförbrukning. Ett elektroniskt torrgångsskydd är inbyggt.

Tack vare att de delar som kommer i kontakt med pumpmediat är gjorda av rostfritt stål, är tryckstegringsanläggningen mycket korrosionstålig.

KSB Delta Compact kan installeras med ”plug & play”. Du behöver därför endast ansluta elkabeln och ställa in önskat tryck, eftersom anläggningen är helt förkonfigurerad. Anläggningen kan anslutas till överordnat system för övervakning via en potentialfri kontakt.