Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Borrhålspumpar för särskilt höga uppfordringshöjder

Sedan oktober 2018 har KSB utvidgat sitt utbud av borrhålspumpar. De nya storlekar som KSB har utvecklat har en diameter upp till 50 tum, det vill säga 1 250 mm, och en motoreffekt upp till 5 MW.

UPA

Sedan oktober 2018 har KSB utvidgat sitt utbud av borrhålspumpar. De nya storlekar som KSB har utvecklat har en diameter upp till 50 tum, det vill säga 1 250 mm, och en motoreffekt upp till 5 MW. Med dessa pumpar kan flöden upp till 5 000 m3 per timme hanteras och uppfordringshöjder upp till 1 500 meter uppnås.

Fördelen gentemot torruppställda aggregat är de betydligt längre drifttiderna och det faktum att dränkbara pumpar inte påverkas av översvämningar. Förutom den ”normala” enkelsugande konstruktionen erbjuder KSB, som en av få tillverkare i världen, också dubbelsugande utföranden för extra höga belastningar.

Denna konstruktion användes ursprungligen för att torrlägga gruvor. De uppfordringshöjder som krävs för detta skulle i enkelsugande pumpkonstruktioner generera mycket stora axialkrafter, vilket skulle utgöra en extrem belastning på lagren. Med den dubbelsugande pumphjulskonstruktionen minskas axialkraften och därmed också belastningen på lagren.

I takt med att dessa projekt under de senaste åren har blivit allt större har även de nödvändiga volymflödena, och därmed också pumpstorlekarna, ökat kontinuerligt. Detta gäller inte bara projekt inom gruvindustrin, utan efterfrågan efter allt högre effekt är tydlig även inom vattenförsörjningen, i bergrum eller för offshore-anläggningar.

De motorer som används är vattenfyllda högspänningsmotorer med spänning från 1 kV till 11 kV. Tack vare ett beprövat tryckutjämningssystem utsätts motorerna inte för någon belastning på grund av eventuella tryckskillnader under vatten. Detta ger en längre livslängd och eliminerar behovet av regelbundet underhåll.

KSB har utvecklat aggregaten helt på egen hand och tillverkar dem i sin anläggning i tyska Frankenthal.