Pressmeddelande

Vi vill stödja journalister och andra inom media på bästa sätt. Därför hittar du här snabbt och överskådligt den senaste informationen och pressmeddelanden samt bilder i tryckfärdig kvalitet. Har du några frågor får du gärna säga till.

Vinnare av KSB Sveriges steg- och aktivitetstävling 2020

Vinnare av KSB Sveriges steg- och aktivitetstävling 2020

Morgonpromenader, cykling och lunchträning är det som gäller om man ska stå högst upp på pallen efter en månads hård och intensiv steg- och aktivitetstävling med KSB Sverige och tappa.se. Stort grattis till vår solklara vinnare Viktor Isaksson som från dag ett tog ledningen och kunde segla på lugna vatten in i mål.

KSB Sverige önskar glad sommar!

KSB Sverige önskar glad sommar!

Det är likadant varje år – våren går rasande fort och plötsligt är sommaren här! Att sommaren i år kommer bli annorlunda råder det inga tvivel om med tanke vad som händer runt om i världen, däremot behöver det nödvändigtvis inte vara något negativt.

Ny avloppspump med energieffektiv hydraulik

Ny avloppspump med energieffektiv hydraulik

KSB introducerar sin nya dränkbara pump i Amarex-serien. Pumparna används i applikationer såsom avloppsstationer och installationer för översvämnings- och regnvattenskydd. Amarex-pumparna kan hantera avloppsvatten med långa fibrer och fasta partiklar, vätskor som innehåller gas och slam, lätt förorenat vatten och spillvatten och är utrustade med antingen friströmshjul (F-max) eller öppna tvåkanalhjul (D-max).

Amarex KRT

Nya avloppspumpar för höga omgivningstemperaturer

KSB introducerar de nya dränkbara pumparna i pumpserien Amarex KRT med mantelkylda motorer. De används för transport av orenat avloppsvatten i kommunala och industriella avloppsnät.

KSB Sweden

Allt är som vanligt – nästan!

Med anledning av det nya coronavirusets drastiska påverkan på samhället har KSB Sverige AB vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda våra medarbetares hälsa och samtidigt upprätthålla vår kundservice.

ny E2E-E-försäljningsportal i KSB-företagsgruppen

KSB lanserar en ny webbsajt i Sverige

KSB lanserar en ny webbplats i Sverige.

The new Amacontrol III module from the KSB Group

Ny skyddsmodul för vatten- och avloppsvattenteknik

Med en ny modul kan KSB-koncernen erbjuda nya skydds- och övervakningsfunktioner för sina pumpar samt dränkbara omrörare.

KSB-pumpar för avgasreningssystem på fartyg

KSB-pumpar för avgasreningssystem på fartyg

För att begränsa den globala nedsmutsningen av hav och luft inför EU och IMO (FN's sjöfartsorganisation) strängare gränsvärden för svaveldioxidhalten i fartygens avgaser som börjar gälla år 2020.

KSB Delta Primo

Nya fältbusskompatibla tryckstegringsanläggningar

KSB lanserar tryckstegringsanläggningarna i produktserien KSB Delta Primo i utrustningsvarianterna K, VP och SVP. Dessa anslutningsklara enheter arbetar helt automatiskt. De är utrustade med två eller tre högeffektiva tryckstegringspumpar från vår produktfamilj Movitec.

BOA-Control IMS EKB

Nya flödesmätarventiler med ultraljudsteknik för dricksvatten

På årets ISH-mässa (10–15 mars) visar KSB för första gången upp de båda nya ventilserierna BOA-Control EKB och BOA-Control IMS EKB för branschen.

KSB Calio S

Vidareutvecklade högeffektiva cirkulationspumpar

KSB-koncernen visar på ISH-mässan 2019 i Frankfurt för första gången de senaste generationerna av sina högeffektiva cirkulationspumpar i serierna Calio S och Calio-Therm S. Användningsområdet för dem är cirkulationssystem inom värme-, ventilations- och klimatanläggningar samt cirkulationssystem för dricksvatten (Calio-Therm S).

UPA

Borrhålspumpar för särskilt höga uppfordringshöjder

Sedan oktober 2018 har KSB utvidgat sitt utbud av borrhålspumpar. De nya storlekar som KSB har utvecklat har en diameter upp till 50 tum, det vill säga 1 250 mm, och en motoreffekt upp till 5 MW.

download-pump-i

Pumphjul med förbättrat NPSH

För flerstegshögtryckspumparna i serien Movitec har KSB utvecklat ett speciellt pumphjul som avsevärt förbättrar pumparnas sugförmåga (NPSH-värde).

KSB jättepumpar för transport av avloppsvatten

Nya jättepumpar för transport av avloppsvatten

För att möta den globala ökningen av mycket stora avloppsvattenprojekt har KSB markant breddat sitt sortiment av stora, torruppställda avloppspumpar.

Ny vertikal groppumpserie med pumphydraulik enligt gällande keminorm

Ny vertikal groppumpserie med pumphydraulik enligt gällande keminorm

I syfte att bredda sitt sortiment för den kemiska och petrokemiska industrin samt andra användningsområden presenterar KSB den nya pumpserien Estigia på årets ACHEMA (11-15 juni) i Frankfurt.

Nytt system kopplar upp befintliga pumpar mot IoT (Internet of Things)

Nytt system kopplar upp befintliga pumpar mot IoT (Internet of Things)

På årets ACHEMA-mässa presenterar KSB ett nytt system för pumpövervakning som heter ”KSB Guard”. Sammankopplade vibrations- och temperatursensorer direkt på pumparna gör det nu möjligt att övervaka tillgängligheten på anläggningsnivå.

Sewabloc

Sewa Slide för snabbare och enklare underhåll av avloppspumpar

På årets IFAT-mässa presenterar KSB en ny underhållshjälp för avloppspumpar.

Den mekaniska tätningen 4EB som specialutvecklats för stora pumpar som hanterar dricksvatten.

Mekanisk tätning för stora dricksvattenpumpar

På årets IFAT-mässa kommer KSB Group presentera sina mekaniska tätningar som nu består av fler än 30 typserier.

 Synkron reluktansmotor från KSB

Motorprototyp med potential

När 2017 gick mot sitt slut hade KSB färdigställt en prototyp av en extremt kompakt, högeffektiv motor med inbyggd frekvensomformare.

KSB Delta Compact

Ny kostnadseffektiv tryckstegringsanläggning

På årets ISH-mässa i Frankfurt introducerade KSB sina nya helautomatiska tryckstegringsanläggningar KSB Delta Compact. De kompletterar KSB:s sortiment av tryckstegringsanläggningar i litet och kompakt utförande.

KSB-motorer IE5 klassificerade

IE5-klassade KSB-motorer

Sedan januari 2017 uppfyller KSB:s synkrona reluktansmotor KSB SuPremE® IE5-klassificeringen.