Wasserentnahme und Wassergewinnung mit Pumpen von KSB.

Vattenförsörjning

Rent dricksvatten i hela världen – tack vare vattenuttag med KSB.

Vatten är värdefullt. För att utvinna det som dricksvatten, används pumpar från KSB – oavsett om vattenavtappningen ur brunnar eller vid avtappning från ytvatten.


Vid vattenförsörjning kan man spara energi och därmed kostnader

Installera och glöm bort: Det är många anläggningsdriftchefers önskan. För dränkbara pumpar är installerade djupt ned i brunnar eller schakt och svåråtkomliga. Därför måste de arbeta nästan underhållsfritt vid vattenavtappning och fungera tillförlitligt under mycket lång tid. Men då dränkbara pumpar kräver mer energi än torruppställda motorer, efterfrågas energieffektiva produkter för att minska anläggningens totala kostnader.


Energieffektiva dränkbara pumpar från KSB sänker dina kostnader

Oavsett om de tappar av ytvatten eller matar grundvatten ur djupbrunnar: KSBs dränkbara pumpar är konstruktionsmässigt betingat nästan underhållsfria och har lång livslängd. De arbetar ofta i årtionden djupt installerade i brunnar och schakt. Samtidigt uppfyller de stränga hygienstandarder – såsom t.ex. ACS-direktivet. De innovativa synkronmotorerna UMA-S har en upp till 14 % högre verkningsgrad vid kontinuerlig drift. De håller därigenom dina driftkostnader så låga som möjligt – och det med bästa möjliga prestanda.

Dessutom erbjuder er KSB med ett brett produktsortiment rätt pump och ventil för alla användningsområden.


Pumpar med enastående prestanda –även under vatten

Inom området vattenavtappning erbjuder KSB ett fullständigt sortiment pumpar, ventiler och service med årtionden av erfarenhet och samlad tillämpningskunskap. KSB erbjuder dig ett omfattande sortiment av torrt och vått uppställda kraftfulla pumpar och ventiler, vilka är optimalt anpassade för varandra. Samtidigt arbetar alla KSB-produkter alltid effektivt, tillförlitligt och nästan underhållsfritt. På så sätt kan du driva din anläggning felfritt och ekonomiskt.

KSBs tillämpningsspecialister ger dig råd i alla projektfaser, så att din anläggning alltid fungerar utan problem. Därför erbjuder vi t.ex. brunnsmätningar, vid vilka pumparna analyseras i installerat tillstånd. På så sätt kan besparingsmöjligheter snabbt identifieras och införas. Därmed minskar du dina energikostnader och kan driva din anläggning optimalt.

Användningar inom byggnadsteknik

Wärme- und Kühltechnik: HVAC - Heizung, Klima, Lüftung von KSB

Värme- och kylförsörjning

KSB har de rätta komponenterna för kyl- och värmeteknik. KSB erbjuder inte bara ett komplett utbud av pumpar och ventiler utan även automations- och driftslösningar.

Wasserversorgung: Von der Hauswasserversorgung bis hin zu komplexen Druckerhöhungsanlagen

Vattenförsörjning

Vatten är viktigt – och dyrt. Optimal vattenfördelning i byggnader kräver säkra, pålitliga och rena lösningar som även måste vara ekonomiska.

Entwässerung: Entwässerungspumpen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung

Dränering

För bortförsel av spillvatten och regnvatten har KSB energieffektiva, långlivade och pålitliga pumpar och ventiler som håller hög kvalitet och kräver lite underhåll.

Brandbekämpfung: Feuerlöschanlagen, Sprinklerpumpen und Punpen zur Löschwasserversorgung KSB ist der richtige Partner.

Brandbekämpning

Säkerheten är viktigast av allt när det gäller brandskyddsanordningar. KSB's pålitliga produkter säkerställer brandvatten vid händelse av brand.

KSB SupremeServ

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 000 specialister i över 170 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.