ACHEMA Innovation Award_thumbnail

KSB Sonolyzer získává cenu za inovaci na veletrhu ACHEMA 2015

Další cena pro KSB

Odborný časopis Process opakovaně udělil KSB cenu za inovaci v kategorii „Čerpadla / Kompresory“. Po motoru SuPremE v roce 2012 zabodoval u poroty tentokrát Sonolyzer od KSB, který byl také na našem stánku na veletrhu ACHEMA ve Frankfurtu nejdůležitějším prezentovaným výrobkem. Cenu za inovaci převzali Christoph Emde, vedoucí úseku  "Aplikovaný a základní výzkum" a Alexander Rothenberger z oddělení „Produkt-Managment-Service“ na večerní slavnosti.

Aplikace KSB Sonolyzer – bezplatná kontrola energetické účinnosti pro Vaše rotační zařízení

KSB představuje světovou novinku! První aplikace, která slyší, zda lze uspořit energii.

S touto novou aplikací přináší KSB Industrie 4.0 přímo na Váš smartphone: během několika sekund změří KSB Sonolyzer frekvenci zvuku asynchronního motoru a zkontroluje, je-li k dispozici potenciál úspor, s nímž lze dosáhnout zvýšení účinnosti čerpadla. Přitom aplikace využívá vyhodnocovací algoritmus, vyvinutý KSB a dosud jedinečný na trhu. Lze jej použít nejen pro čerpadla od KSB, ale pro rotační zařízení mnoha jiných výrobců.

Leták ke stažení

KSB Sonolyzer app_thumbnail

Stáhněte si aplikaci KSB Sonolyzer App a odhalte optimalizační potenciály Vašich systémů

Aplikaci KSB Sonolyzer si můžete bezplatně stáhnout do svého smartphonu nebo tabletu. Aplikaci pro čerpadla lze použít pro operační systém Android a Apple .

Google Play logo  


Apple store logo  

Objevte Sonolyzer od KSB!

1. krok

Bezplatně stáhnout KSB Sonolyzer

KSB Sonolyzer® auf einem Smartphone

Objevte Sonolyzer od KSB!

2. krok

Zvolte váš typ čerpadla.

New content item

Objevte Sonolyzer od KSB!

3. krok

Zadejte údaje o čerpadlu.

KSB Sonolyzer

Objevte Sonolyzer od KSB!

4. krok

Zahajte měření a smartphone jednoduše podržte u motoru. Do pouhých 20 sekund dodá
KSB-App výsledek analýzy.

New content item

Objevte Sonolyzer od KSB!

5. krok

Výsledek analýzy ukáže, zda pracovní bod leží uvnitř oblasti částečného zatížení nebo mimo ní.

New content item

Využijte potenciálních úspor energie

Pomocí aplikace KSB Sonolyzer můžete přímo na místě e-mailem nebo telefonicky kontaktovat Vašeho specialistu KSB, abyste od KSB získali podrobnou analýzu účinnosti pomocí Analyse-Tools Pump Operation Check nebo SES System Effizienz Service®. Aplikace pro čerpadla určí Vaši polohu a uvede Vás do kontaktu s příslušným specialistou. Soubor dat získaný aplikací KSB tvoří ideální výchozí bod pro aktuální a podrobnou analýzu FluidFuture® a pro využití v ní identifikovaných potenciálů úspor energie pro zvýšení účinnosti Vašeho čerpadla

Více ot FluidFuture® od KSB…

Take advantage of potential energy savings_thumbnail

Váš kontakt na KSB

Pokud máte otázky ohledně KSB Sonolyzeru App, můžete nám zanechat zprávu.

Najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie KSB Sonolyzer®

1.  Moje meranie napriek viacerým opakovaniam zlyhalo, čo môžem urobiť?

 • Vykonávalo sa meranie na stroji s reguláciou otáčok? Aplikácia Sonolyzer vykonáva merania len na strojoch bez frekvenčného meniča.
 • Najlepšie výsledky pri použití aplikácie KSB Sonolyzer® možno dosiahnuť, keď mikrofón svojho mobilného koncového zariadenia podržíte čo najbližšie pri ventilátore motora.
 • Aplikácia Sonolyzer vyžaduje presné synchrónne otáčky motora (uvedené na typovom štítku motora) a nie otáčky čerpadla (typový štítok čerpadla).
 • Vykonávalo sa meranie na motore s príliš vysokým hnacím výkonom?  Aplikácia KSB Sonolyzer® funguje len pre stroje s hnacím výkonom do 200 kW.

Zlyhanie merania v podstate znamená, že aplikácia KSB Sonolyzer® nedokázala získať spoľahlivý výsledok merania. S cieľom predísť nesprávnym údajom sa v takomto prípade nezobrazí žiaden výsledok merania, ale chybové hlásenie!

Zlyhanie merania môže mať aj ďalšie príčiny:

 • Veľké opotrebovanie čerpadlového agregátu, ako napr. poškodenie ložísk alebo kavitácia, môže spôsobiť, že aplikácia KSB Sonolyzer® nedokáže určiť jednoznačný výsledok merania.
 • Vlastnosti vášho dopravovaného média sa veľmi odlišujú od vlastností vody. Aplikácia KSB Sonolyzer® vykonáva len merania pre vodu a médiá podobné vode.
 • Aplikácia KSB Sonolyzer® funguje len v prípade motorov chladených ventilátormi (teda nie v prípade motorov s vodným chladením a pod.).
 • Odchýlky od menovitého napätiavýkyvy sieťového napätia môžu negatívne ovplyvniť kvalitu analýzy. 
 • Meranie musí trvať minimálne 20 sekúnd. Keď smartfón počas merania otočíte, aby ste sa pozreli na displej, meranie sa preruší.

2. Aký je presný princíp činnosti aplikácie KSB Sonolyzer®

 • V prvom kroku zisťuje aplikácia KSB Sonolyzer® audiosignál ventilátora motora, na základe ktorého určí momentálne otáčky asynchrónneho motora. Pomocou vhodného modelu parametrov motora odvodí od tejto veličiny momentálny príkon stroja. Z týchto údajov určí aplikácia KSB Sonolyzer® na základe vhodných charakteristík čerpadla rozsah zaťaženia čerpadlového agregátu.  

3. Nakoľko záväzný je výsledok merania pomocou aplikácie KSB Sonolyzer®?

 • Tisíce úspešne realizovaných meraní dokazujú účinnosť aplikácie KSB Sonolyzer® v praxi. Aplikácia KSB Sonolyzer® poskytuje indikáciu prevádzkového bodu pre stroje s asynchrónnym motorom. Súčasne pomáha identifikovať potenciály úspor pre stroje. Či a ako sa tieto dajú realizovať, závisí od množstva faktorov zisťovaných v konkrétnom prípade, ktoré aplikácia KSB Sonolyzer® nedokáže zaznamenať v plnej miere. Na získanie záväzných výsledkov je potrebná analýza na mieste vykonaná odborným personálom. Na tento účel môžete z aplikácie odoslať svojmu príslušnému zmluvnému predajcovi KSB požiadavku na skontaktovanie.

4. Môžu rušivé zvuky ovplyvniť meranie pomocou aplikácie KSB Sonolyzer®?

 • Aplikácia KSB Sonolyzer® mimoriadne dobre odoláva typickým rušivým zvukom, ktoré sa vyskytujú v praxi, ako sú napr. zvuky vydávané susediacimi strojmi. V takýchto prípadoch je dôležité držať mikrofón mobilného koncového zariadenia čo najbližšie pri ventilátore motora meraného agregátu. Tým sa zabezpečí dostatočný pomer signálu k rušeniu v záujme zaručenia správnosti merania.

5. Možno aplikáciu KSB Sonolyzer® použiť aj pri strojoch od iných výrobcov?

 • Áno, aplikácia KSB Sonolyzer® podporuje aj mnohé stroje iných výrobcov v kategórii rotačných strojových zariadení. Výber týchto agregátov nájdete v zozname možností aplikácie pod položkou „Audioanalýza“.

6. Moje čerpadlo sa nenachádza v zozname možností aplikácie. Môžem napriek tomu použiť aplikáciu KSB Sonolyzer®?

 • Ak je vaše čerpadlo porovnateľné s niektorým strojom uvedeným v zozname možností, predovšetkým z hľadiska charakteristiky výkonu, výsledok merania pomocou aplikácie KSB Sonolyzer® bude s veľkou pravdepodobnosťou správny.

7. Aká je cena aplikácie?

 • Aplikáciu Sonolyzer možno prevziať bezplatne v obchodoch Google Play Store alebo Apple App Store a rovnako bezplatné je aj jej používanie.

8. Mám návrhy na zlepšenie aplikácie KSB Sonolyzer®. Čo môžem urobiť?

 • Vítame akúkoľvek spätnú väzbu doručenú na adresu  sonolyzer@ksb.com, ktorú môžeme zahrnúť do ďalšieho vývoja.