Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Trafikk i kveldsstemning. Løsninger for fremtidens mobilitet: CO₂-nøytralt brensel ved hjelp av KSB

Med full fart inn i fremtiden: intelligente løsninger for klimanøytralt brensel

I klimaavtalen fra Paris forplikter landene seg til å omstille sine økonomier på en klimavennlig måte slik at 1,5-gradersmålet kan nås – dette gjelder også mobilitetssektoren. Der fossilt brensel tidligere har blitt brukt med høye CO₂ -utslipp, er det i dag behov for mer bærekraftige løsninger – og CO₂ -nøytralt, fossilfritt brensel blir stadig viktigere. 

Det er på tide å øke tempoet – for klimaets skyld.

Hos KSB har teknisk utvikling vært en god tradisjon i 150 år – og utvikling av innovative løsninger er en del av det daglige arbeidet. KSB har derfor også vært aktiv innen biodrivstoff og syntetisk drivstoff i en årrekke, kjenner prosessene og tilbyr en hel rekke tilsvarende produkter på høyeste tekniske nivå.

Biodrivstoff og syntetisk drivstoff blir stadig viktigere, særlig i de sektorene der elektrifisering bare kan gjennomføres på lang sikt – f.eks. innen skipsfart og luftfart.

  • Biodrivstoff er for det meste flytende drivstoff som produseres av biomasse og brukes til å drive forbrenningsmotorer. Fornybare råvarer som raps, sukkerroer, tre, halm, men også rester fra næringsmiddelindustrien kan brukes som råstoff. De viktigste typene er: Biodiesel, bioetanol, biometan og planteolje (rapsolje).

  • Syntetisk drivstoff eller «synfuels» produseres ved å kombinere innfanget CO₂ og klimanøytralt hydrogen. Utviklingen av disse brenselstypene er fortsatt i utviklingsfasen, men de vil spille en stor rolle i fremtiden, spesielt i industri som er vanskelig å elektrifisere, som f.eks. skips- og luftfart.

Uansett om du er konsulent, lisensgiver, anleggsprodusent eller operatør, trenger du en partner som kan faget og forstår dine behov. KSB har både den nødvendige ekspertisen og de riktige produktene:

  • Pumper brukt i fermenterings-, destillasjons-, dehydrerings- og separasjonsprosesser arbeider under de tøffeste forhold. Våre kjeminormserier MegaCPK og Magnochem er, med sine mange ulike tetninger og materialer, spesielt godt egnet for aggressive medier. I prosesstrinn med faststoffbelastede medier utmerker KWP-serien seg med sin slitesterke design og mange variasjoner mht. løpehjul.

  • I sekundære prosesser sørger pumpene i ETA-serien for pålitelig og effektiv vanntransport. Movitec-, Multitec- og HG-seriene sørger med sin flertrinnsdesign for nødvendig vanntrykk.

I tillegg til det omfattende utvalget av pumper har vi også de riktige ventilene i vårt sortiment for de ulike prosess- og forsyningsmediene – manuelle, drevne, styrte eller med posisjoneringsverk:

  • ISORIA-spjeldventiler er en allroundere. Med over 3 millioner standardvarianter er denne ventilen ekstremt fleksibel i bruk.

  • Den doble, eksentrisk monterte spjeldventilen DANAIS takler også høye temperaturer uten problemer.

  • For aggressive medier eller spesielle krav til utslippskontroll er KE-spjeldventilene eller SISTO-membranventilene de riktige løsningene.

Som totalleverandør er vi i stand til å utstyre hele anlegg med pumper, ventiler og automasjonsprodukter. Vi har API- og ISO-standardprodukter, magnetdrevne pumper, passende mekaniske tetningsløsninger og mye mer. Vår intelligente overvåkingsløsning KSB Guard finnes også i ATEX-versjon, noe som muliggjør smart overvåking av anleggene.

Med vår tekniske ekspertise og lidenskap for innovative løsninger innen miljøvennlig teknologi gir vi et viktig bidrag til økt bærekraft – og bidrar til å gjøre fremtiden bedre. Velkommen til en verden av grønne løsninger!

Våre tjenester knyttet til biodrivstoff

Vellykket drift av pumpesystemene dine krever mer enn utmerkede produkter: Du kan også dra nytte av vår brede tjenesteportefølje som omfatter planlegging, drift og vedlikehold av pumper, armaturer og annet roterende utstyr. Vi står parat med mer enn 3500 spesialister fordelt på over 190 servicesentre over hele verden.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Våre produkter for ikke-fossilt drivstoff

Innen området vannhenting er KSB en totalleverandør av pumper, ventiler og service med flere tiårs erfaring og solid praktisk kunnskap. I tillegg arbeider alle KSB-produkter effektivt, pålitelig og med lite vedlikeholdsbehov på lang sikt. Dermed kan du drive anlegget feilfritt og kostnadseffektivt.

MegaCPK

MegaCPK

Horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe i prosesstype, med radialhjul, enstrøms, ettrinns, etter DIN EN ISO 5199, mål etter DIN EN ISO 2858 utvidet med nominell bredde DN25 og ≥DN200, i stort material- og tetningsmangfold, også som variant med våt aksel og konisk tetningskammer. ATEX-utførelse tilgjengelig.

Magnochem

Magnochem

Horisontal, akseltetningsløs spiralhuspumpe i prosesskonstruksjon, med magnetclutch, etter DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, med radialhjul, enstrøms, ettrinns. ATEX-utførelse tilgjengelig.

CPKN

CPKN

Horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe av prosesstypen, med radialhjul, enstrøms, ettrinns, etter ISO 2858 / ISO 5199, også som variant med våt aksel, konisk tetningsrom og / eller halvåpent løpehjul. ATEX-utførelse tilgjengelig.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe lagret på begge sider etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type BB2, med radialhjul, en- og tostrøms, pumpeben midt på aksen. ATEX-utførelse tilgjengelig.

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Sentrisk sperrespjeld, elastomerringbelg, med manuell hendel eller manuelt reduksjonsgir, pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk aktuator, ringhus, (T1), hus med sentreringsøyne (T2), hus med gjengeflensøyne (T4), hus i U-profil-form uten tetningslist (T5). Hustypene T2 og T4 tilrettelegger ensidig avflensing og montering som endeventil med motflens. Tilkoblinger etter EN, ASME, JIS.

DANAÏS 150

DANAÏS 150

Dobbelt eksentrisk sperrespjeld, med plastomersete (også i fire-safe-utførelse), metallsete eller elastomersete (FKM [VITON R] eller NBR [Nitril]). Manuell hendel eller reduksjonsgir, pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk aktuator. Hus i støpejern med kulegrafitt, støpestål, spesialstål eller dupleks-spesialstål (254 SMO). Ringhus (T1), hus med gjengeflensøyne (T4), T4 for ensidig avflensing og bruk som endeventil med motflens. Tilkoblinger etter EN, ASME eller JIS. Fire-safe-test og -sertifisering etter API 607. Utslippsegenskaper godkjent og sertifisert etter EN ISO 15848-1. ATEX-utførelse etter direktiv 2014/34/EU.

KE

KE

Sentrisk sperreventil med firkant-akselende ifølge ISO 5211 og PFA-ringbelg. Med manuell hendel, manuell drift, pneumatisk eller elektrisk aktuator. Med ringhus (T1), hus med gjengeflensøyne (T4) eller med U-formet hus med tetninglist (T6). Tilkoblinger etter EN, ASME, JIS mulig.

SISTO-20

SISTO-20

Membranventil iht. DIN/EN med flenser, gjengemuffetilkobling eller sveisemuffetilkobling, med forbindelsesstykke i gjennomgangsform, tetning i gjennomgang og utover gjennom en støttet og kamret membran, hus med belegg eller kledning, posisjonsindikator med integrert spindelbeskyttelse, samtlige funksjonsdeler utenfor driftsmediet, vedlikeholdsfri.