Winkelwagen

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Het Zeekanaal Brussel-Schelde, bij de sluis van Zemst.

Vervanging van pompen van een pompinstallatie in Zemst

Op het Zeekanaal Brussel-Schelde bevindt zich aan de sluis van Zemst een pompinstallatie voor het beheer van het kanaalwater. Reeds in 2016 werd het besturingssysteem van deze pompinstallatie gemoderniseerd. Na 50 jaar dienst moest de pompinstallatie echter worden gerenoveerd.

De binnenvaart is een belangrijke bron van welvaart in Vlaanderen omdat ze een veilig, economisch en ecologisch alternatief biedt voor het overvolle wegtransport. Rivieren en kanalen dragen ook bij tot de aantrekkelijkheid en de levenskwaliteit van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg stelt dan ook alles in het werk om de binnenvaart te stimuleren en de schade door overstromingen te beperken.

Het pompsysteem, bestaande uit 5 HV-pompen, is er al geruime tijd niet in geslaagd de gewenste efficiëntie te bereiken. Een renovatie was dus noodzakelijk. Het agentschap Vlaamse Waterweg deed daarom een beroep op Agidens als ontwerp- en automatiseringsspecialist voor het ontwerp, de uitvoering, de inbedrijfstelling en het onderhoud van de vervangingen van de oude HV-pompen.
Agidens zorgde voor de zoektocht naar en de aankoop van een nieuwe pomp en de bijbehorende aandrijving volgens welbepaalde criteria en rekening houdend met de debieten en capaciteiten van de pompen die nog in werking waren.

Vervanging van een van de vier pompen

De onderneming, die gespecialiseerd is in mechanische en industriële engineering, deed hiervoor een beroep op KSB Belgium. KSB Belgium werd gevraagd de pompen te leveren die nodig waren voor de vervanging en de inbedrijfstelling van de pompen. Vier pompen die in 1976 door een concurrent waren vervaardigd, werden vervangen door vier nieuwe KSB type 1500 pompen. 

  • 1 500 betekent dat de asdiameter 1 500 mm is. 
  • Elk van deze pompen levert 18.000 m³/h bij een opvoerhoogte van 10 m en een rendement van 86,1 procent.
  • De motor is vervaardigd door een partnerbedrijf WEG en levert 670 kW bij 6.000 V en draait met 696 tpm.

Een belangrijk punt om te weten is dat de pompunit een vastgesteld groepsefficiëntie van 82 % heeft, wat 5 % hoger is dan het oude systeem.
Bovendien werd de bestelling voor de eerste twee pompen in februari 2017 ontvangen.

De ingebruikneming van de laatste en vierde pomp werd voltooid in december 2020.
 

De pompinstallatie met de nieuwe pompen