KSB ürünleriyle güvenli ve etkili atık su arıtımı

Kentsel atık su arıtım süreçlerinin her aşamasında KSB’nin mükemmel çözümleri bulunmaktadır. KSB’nin pompalar, vanalar ve sistemleri, atık su arıtımında ekonomik anlamda verimlilik ve güvenilirlik sağlar. Kläranlage

 1. Birincil Arıtma
 2. İkincil Arıtma
 3. Üçüncül Arıtma
 4. Çamur arıtımı

Mechanische Reinigung pic

Mekanik kanalizasyon arıtma

Mekanik kanalizasyon arıtımı atık suda kalmış maddeleri ayırır.

Bu kullanılarak yapılır:

 • Filtre / süzgeç
 • Kum tutucular
 • Yağ ayırıcılar

Mekanik atık su arıtımı için kum filtrelerinde KSB, denenmiş ve test edilmiş Amarex KRT, Amacan ve Sewatec santrifüj pompa çeşitlerini sunmaktadır.

Bu santrifüj pompalar, herhangi bir pompalama göreviyle başa çıkabilmektedir.

 • Çeşitli çarklar
 • Geniş malzeme seçeneği
 • Farklı montaj seçenekleri

Birincil arıtım: Mekanik arıtma

Biologische Reinigung pic Biolojik arıtma

Biyolojik arıtma mikroorganizmalardaki organik maddelerini çözer ve azot bileşiklerini parçalarlar.

Bu biyolojik kendi kendini temizleme süreçleri teknik prosesleri daha da geliştirir.

 • Ana arıtıcı
 • Aktif çamur tankları
 • İkincil arıtıcı

Amamix, Amaprop ve Amaline kullanarak pissu arıtımı

Biyolojik pissu arıtımı için KSB şunları önerir:

 • Amamix dalgıç mikser
 • Amaprop düşük devirli dalgıç mikser (karıştırıcı)
 • Tahliye borusu içinde Amacan dalgıç pompa
 • Amaline resirkülasyon pompası
 • Amarex KRT dalgıç motor pompa
 • Sewatec kuru montaj pompa

İkincil arıtma: Biyolojik pissu arıtımı

Weitergehende Behandlung Gelişmiş pissu arıtımı

Gelişmiş pissu arıtımı, kimyasallar ve filtreleme proseslerinin yardımıyla yapılan özel biyolojik proseslerde azot ve fosfat gibi besleyici öğelerin ayrıştırılmasını da kapsar.

Özel biyolojik prosesler

Alüminyum, demir ve kalsiyum tuzları gibi suda az çözünen bileşiklerin oluşturduğu flokülantlar da bu özel biyolojik proseslerde kullanılırlar.

Gelişmiş arıtma prosesi şunları kapsar:

 • Flokülasyon
 • Biyolojik fosfor eliminasyonu (bio-P)
 • Son durultucular

Amamix ve Amaprop ürün ailesinden dalgıç mikserler

KSB pompa serisindeki dalgıç mikserler, gelişmiş pissu arıtımında mükemmel çözümler sunar. Buna Amamix ve Amaprop ürün ailesinden yatay dalgıç mikserler de dahildir.

Üçüncül arıtım: Gelişmiş atık su arıtımı

Schlamm pic Çamur arıtımı

Su arıtma işleminde katı maddeler; sindirim, kompostlama ya da pastörizasyon yolu ile topaklama ve yakma suretiyle yok edilir.
Atık arıtımı:

 • Çamur homojenizasyonu
 • Çamur taşıma
 • Çamur arındırma gibi işlemleri içerir.

Biyolojik arıtma süreçlerinden farklı atık türleri elde edilir:

 • Birincil atık: Çökeltme tanklarından gelen atık
 • İkincil atık: Biyolojik arıtma yoluyla elde edilen atık
 • Üçüncül atık: Kanalizasyon arıtmasının üçüncü aşamasından gelen atık
 • Karışık atık: Yukarıdaki atık tiplerinin kombinasyonu
 • Harici atık: Kanalizasyona diğer kaynaklardan gelen atıkların çekilmesi yoluyla elde edilen atık

Kanalizasyon arıtımının avantajları:

 • Kokudan kaçınma ve organik maddelerin ayrışım kontrollerinin istikrarı
 • Hacim ve ağırlıkta azalma
 • Patojenleri öldürmek için ilaçlama
 • Daha fazla atık kullanımı ya da atıkların yok edilmesi için kanalizasyon özelliklerinin iyileştirilmesi

KSB’nin  Amamix suya batırılabilir karıştırıcıları atık arıtmada kullanılıyor. Onlar, arıtma tanklarında atıkları etkili ve güvenilir bir şekilde homojenleştirmek için kullanılırlar.

Additional Information
WW_segmentbroschuere

Download

We Chart a Responsible Course

Download3 MB