Yükümlülük ve Sorumluluklar

Bu web sayfasında yer alan tüm içerik ve yapılar sadece KSB'ye aittir veya lisanslıdır. Bu sitenin içeriğinin ve yapısının telif hakkı KSB'ye aittir. Tüm hakları saklıdır.
Bu sayfada yer alan bilgilerin, her türlü içerik ve fonksiyonlarının doğruluğu, bütünlüğü, güncelliği, kalitesi ve mevcudiyeti konusunda bir garanti vermemektedir. KSB herhangi bir bilgi vermeden, istediği değişikliği yapma hakkına sahiptir.
Bu sayfaya giriş ve siteyi kullanmak tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu web sayfasının kullanımından veya girilmesinden direkt, endirekt ve/veya kalıcı hasarlar ve/veya yaratabileceği zararlardan KSB sorumlu tutulamaz.
Bu web sayfası, tamamen veya kısmen 3. kişiler tarafından kontrol edilen "hipertext linkler" içerebilir. KSB bu içerik ve/veya bağlantılardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu bağlantılara ve/veya hiperlink edilen sitelere girmek ve/veya kullanmak tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır.
Bu web sayfasına girmekten veya kullanmaktan doğan uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir olup, Ankara mahkemeleri yetkilidir.
Kullanıcılar ile KSB arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, KSB elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir

Additional Information