Farklı kişilikler= farklı fikirler

Global bir oyuncu olarak, çalışanlarımıza karşı ve çalıştığımız ülkelere karşı sorumluluğumuz vardır.

Diversity_img

Bu nedenle 2004’den bu yana sistematik bir çeşitlilik geliştirdik. Bu sayede KSB’de çalışanlarımızın her birini takdir edebiliyor ve bu sayede yaptıkları işlere bireysellik katmalarına olanak tanıyoruz.

 Aynı zamanda, lisan, uyruk, kültürel geçmiş, hiyerarşi, cinsiyet, engellilik ya da ailesel durumu dolayısıyla doğabilecek ayrımcılıkları kesinlikle yasaklıyor ve tolere etmiyoruz. Ekip ruhunu ve iş yerinde karşılıklı saygıyı destekliyoruz. Bunun sonucunda da, herkesin deneyimlerini günlük çalışmalarına aktarabilecekleri, çok yönlü bir iş gücü oluşturabiliyoruz. Sonuçta 100’den fazla ülkede çalışanlarımız var. Biz de bu çeşitlilikten en güzel şekilde faydalanmak istiyoruz.

Additional Information