การบำบัดของเสียที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือโดยผลิตภัณฑ์ของเคเอสบี

เคเอสบีมีโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสีย ด้วยปั๊ม, วาล์วและระบบของเคเอสบีที่แน่ใจได้ว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือในการบำบัดน้ำเสีย Kläranlage

 1. การบำบัดขั้นที่ 1
 2. การบำบัดขั้นที่ 2
 3. การบำบัดขั้นที่ 3
 4. การบำบัดตะกอน

Mechanische Reinigung pic

การบำบัดของเสียด้วยเครื่องจักร

การบำบัดของเสียด้วยเครื่องจักรเป็นการแยกและเอาของแข็งออกจากของเสีย

ในขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดย:

 • แผ่นกรอง
 • บ่อดักทราย
 • ตัวแยกไขมัน

ตัวกรองทราย เคเอสบีนำเสนอปั๊มเซ็นทริฟูกัลที่ผ่านการทดลองและทดสอบมาแล้วได้แก่ Amarex KRT, Amacan และ Sewatec สำหรับการบำบัดสิ่งปฎิกูลด้วยเครื่องจักร

ปั๊มเซ็นทริฟูกัลเหล่านี้สามารถใช้งานได้ดีกับการสูบดังต่อไปนี้

 • ใบพัดที่มีช่วงกว้าง
 • วัสดุที่มีช่วงใหญ่โต
 • มีทางเลือกสำหรับการติดตั้งที่แตกกต่าง

การบำบัดขั้นแรก: การบำบัดสิ่งปฎิกูลด้วยเครื่องจักร

Biologische Reinigung pic การบำบัดทางชีวภาพ

การบำบัดทางชีวภาพของสิ่งปฎิกูล เป็นการสิ่งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ เข้าไปสลายสารอินทรีย์และสลายส่วนผสมไนโตรเจน

ในทางเทคนิคของกระบวนการนี้ เป็นกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยตัวเองในโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งสามารถทำได้ในที่เหล่านี้

 • ตัวทำให้สะอาดปฐมภูมิ
 • ถังตะกอน
 • ตัวทำให้สะอาดทุติยภูมิ

การบำบัดสิ่งปฎิกูลโดยใช้ Amamix, Amaprop และ Amaline

สำหรับการบำบัดสิ่งปฎิกูลทางชีวภาพ เคเอสบีแนะนำผลิตภัณฑ์ดังนี้

 • เครื่องผสมแบบจุ่ม Amamix
 • เครื่องผสมแบบจุ่มความเร็วต่ำ Amaprop
 • ปั๊มจุ่ม Amacan ในท่อระบายทิ้ง
 • ปั๊มวน Amaline
 • ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Amarex KRT
 • ปั๊มติดตั้งแบบแห้ง Sewatec

การบำบัดขั้นที่สอง: การบำบัดสิ่งปฎิกูลทางชีวิภาพ

Weitergehende Behandlung การบำบัดสิ่งปฏิกูลขั้นสูง

การบำบัดขั้นสูงเป็นการนำแร่ธาตุออกสิ่งปฏิกูล ได้แก่ ไนโตรเจน และ ฟอสเฟต โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพแบบพิเศษด้วยสารเคมีหรือกระบวนการกรอง

กระบวนการทางชีวภาพแบบพิเศษ

สารแขวนลอย ได้แก่ อลูมิเนียม เหล็ก และ เกลือแคลเซียม จะอยู่รวมกันเป็นตะกอนในน้ำ จะถูกนำออกมาโดยกระบวนการทางชีวภาพแบบพิเศษ

สารละลายหรือส่วนผสมขนาดเล็กจะถูกทำการเปลี่ยนแปลงไปเป็นโฟม ซึ่งทำให้เราสามารถแยกออกจากน้ำได้โดยการทำให้ตกตะกอน การทำให้ลอย หรือ การกรอง

กระบวนการบำบัดชั้นสูงสามารถใช้ได้กับ:

 • สารแขวนลอย
 • การกำจัดทางชีวภาพของฟอสฟอรัส (bio-P)
 • ทำให้สะอาดในขั้นสุดท้าย

ตัวผสมแบบจุ่มของผลิตภัณฑ์ในตระกูล  Amamix และ Amaprop

เคเอสบีนำเสนอคำตอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบำบัดสิ่งปฏิกูล ด้วยตัวผสมแบบจุ่ม ซึ่งยังรวมถือตัวผสมแบบจุ่มที่ติดตั้งตามแนวนอน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในตระกูล Amamix และ Amaprop การบำบัดขั้นที่สาม: การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง

Schlamm pic การบำบัดตะกอน

การเอาของแข็งออกในกระบวนการบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นการทำให้ปลอดสารพิษ ไม่ว่าจะด้วยการดูดซึม การผสมผสาน หรือ การใช้ความร้อน โดยของแข็งเหล่านั้นจะต้องถูกกำจัดไปด้วยการเผา

การบำบัดตะกอนประกอบด้วย:

 • สารที่มีลักษณะเป็นตะกอน (อยู่ในลักษณะสารแขวนลอย)
 • การเคลื่อนย้ายตะกอน
 • การไหลเวียนของตะกอน

กระบวนการการบำบัดสิ่งปฏิกูลทางชีวภาพจะขึ้นอยู่กับชนิดของตะกอน:

 • ตะกอนขั้นแรก เป็นตะกอนจากถังตกตะกอน
 • ตะกอนขั้นที่สอง เป็นตะกอนที่เกิดจากการบำบัดสิ่งปฏิกูลทางชีวภาพ
 • ตะกอนขั้นที่สาม เป็นตะกอนที่เกิดจากการบำบัดสิ่งปฏิกูลในขั้นตอนที่สาม
 • ตะกอนที่เกิดจากการผสมกันของตะกอน 3 ชนิดแรกการรวมกันของตะกอน
 • ตะกอนจากภายนอก เป็นตะกอนที่เกิดขึ้นในโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากแหล่งอื่น

ข้อดีของการบำบัดตะกอนสิ่งปฏิกูล:

 • ทำให้มีเสถียรภาพจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์และหลีกเลี่ยงจากกลิ่นรบกวน
 • ทำให้ลดปริมาตรและน้ำหนัก
 • กำจัดเชื่อโรค
 • ทำให้คุณสมบัติของตะกอนถูกปรับปรุงก่อน ที่จะนำตะกอนไปใช้หรือกำจัด

เครื่องผสมแบบจุ่ม Amamix ของเคเอสบี ใช้สำหรับการบำบัดตะกอน ใช้งานได้น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการบำบัดตะกอนในถังบำบัด

Additional Information

ติดต่อ

Name

พิรุณ ทรัพย์พิศุทธิ์

Company

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด

|น้ำและน้ำเสีย

Address

57 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย

หนองจอก

10530 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย Asia and Pacific

Route

Phone

workPhone:
+66 8 9771 6709

ติดต่อ

Name

อรรถพร พิณรัตน์

Company

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด

|น้ำและน้ำเสีย

Address

57 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย

หนองจอก

10530 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย Asia and Pacific

Route

Phone

workPhone:
+66 8 5110 7112