KSB pump and valve seminars: การลงทะเบียน การเดินทาง และที่พัก

เคเอสบีให้บริการฝึกอบรมและสัมนาทั้งที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ และที่สาขาระยอง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมนาของเราที่นี่

สำหรับการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้:

  • ระบบลงทะเบียนออนไลน์
  • อีเมล์

การยืนยันการลงทะเบียน

เมื่อทำการลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียน โดยมีเงื่อนไขดังนั้:

  • การจัดสรรที่นั่ง จัดตามลำดับก่อนหลัง โดยยืดเอาเวลาที่เคเอสบีได้รับข้อมูลลงทะเบียนเป็นหลัก
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมนาได้รับประโยชน์สูงสุด ทางเคเอสบีได้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมนาในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ต้องการจดหมายเชิญจากทางเคเอสบี เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ผู้เข้าอบรมสัมนาจะได้รับจดหมายเชิญจากเคเอสบีเป็นเวลาสามสัปดาห์ก่อนวันอบรมสัมนา

สถานที่

  • บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด สาขาระยอง ประเทศไทย
  • ณ สถานที่ของลูกค้า (ตามความต้องการของลูกค้า)

ลูกค้าสามารถเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรมสัมนาได้โดยรถยนต์ โดยแผนที่และข้อมูลสำหรับเดินทาง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บนี้

ที่พัก

ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและสัมนาของทางเคเอสบีนั้น มิได้รวมถึงค่าที่พักและการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรมและสัมนา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำและช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจองโรงแรมและยานพาหนะในการเดินทางให้แก่ท่านได้
ในการชำระค่าที่พักและค่าเดินทาง ผู้เข้าร่วมอบรมสัมนาสามารถชำระกับผู้ให้บริการได้โดยตรง
ในกรณีที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิก ให้ยึดตามระเบียบของผู้ให้บริการที่พักและการเดินทาง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามระเบียบของผู้ให้บริการที่พักและการเดินทางนั้นๆ

เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ มา KSB SupremeServ Academy, กรุงเทพ

เพิ่มเติม:  https://goo.gl/maps/UksXtMpZpiNfpCCy8

Download  (jpeg 202 KB)

เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ มา KSB SupremeServ Academy, ระยอง

เพิ่มเติม:  https://goo.gl/maps/R2hyY3bA1QzESP4r8

Download  (jpeg 101 KB)
Additional Information

ติดต่อ

Contact Suphara Apichit

Name

ศุภรา อภิชิต

Company

ฝึกอบรมและสัมนา

Phone

workPhone:
+66 2 988 2324 ext.315
faxFax:
+66 2 988 2213 – 14