เคเอสบี กับบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้

KSB SupremeServ Academy ที่กรุงเทพ ให้บริการฝึกอบรมสัมนา ทั้งแบบในห้องเรียนและแบบออนไลน์ให้แก่ลูกค้าในภูมิภาค Asia South / Pacific

เราได้ทำการรวบรวมองค์ความรู้ และเทคนิคในเชิงปฏิบัติ จากประสบการณ์ที่มากมายของเราในธุรกิจปั๊มและวาล์ว เพื่อนำมาถ่ายทอดผ่านการอบรมสัมนา

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของเราได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของเราในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตปั๊ม วาล์ว และระบบที่เกี่ยวข้องผ่านการสัมนา ปัจจุบันนี้ มีผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมสัมนากับเคเอสบีมาแล้วมากกว่า 10,000 คนทั่วโลก

การอบรมสัมนาของเรา มุ่งเน้นสำหรับลูกค้าในกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้

  • งานอุตสาหกรรม
  • งานน้ำและน้ำเสีย
  • งานผลิตไฟฟ้า (แบบดั้งเดิม, พลังงานชีวมวล, การผลิตพลังงานจากขยะ)
  • งานปิโตรเคมี

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการฝึกอบรมกับเคเอสบี

  • KSB SupremeServ Academy ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพและครอบคลุมเพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมสัมนาที่เหมาะสมที่สุด
  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของเราล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการทำงานจริง การอบรมสัมนาของเราครอบคลุมทั้งเนื้อหาด้านเทคนิค และทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

 KSB SupremeServ Academy มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆให้กับลูกค้าของเรา เราจึงมีการปรับปรุงและพัฒนาหัวข้อการอบรมสััมนาของเราให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

Additional Information

ติดต่อ

Contact Suphara Apichit

Name

ศุภรา อภิชิต

Company

ฝึกอบรมและสัมนา

Phone

workPhone:
+66 2 988 2324 ext.315
faxFax:
+66 2 988 2213 – 14