ปั๊มสำหรับน้ำเสียประสิทธิภาพสูงที่ใช้กับมอเตอร์ IE2 และ IE3 ประสิทธิภาพสูง

ด้วย ISH 2011 เคเอสบีเสนอปั๊มสำหรับน้ำเสีย Amarex/KRT พร้อมด้วยมอเตอร์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับ IE2 หรือ IE3 ตามข้อกำหนด EN 60034-30 และเป็นไปตามมาตรฐานของมอเตอร์  640/2009

Amarex KRT กับมอเตอร์ IE3

ด้วยการพัฒนามอเตอร์ IE3 ของเคเอสบี เราได้ผสมผสานคุณสมบัติทางกลไกและทางไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อใช้กับปั๊มไฮดรอลิกสำหรับน้ำเสียได้เป็นอย่างดีจากการออกแบบที่ยอดเยี่ยมทางด้านไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของปั๊มสำหรับน้ำเสีย Amarex/KRT ทำให้สามารถใช้งานกับมอเตอร์ IE2 และ IE3 ที่ใช้กับแรงขับสูงสุดที่ 50 kW ได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นมอเตอร์แบบ IE3 ยังมีให้เลือกทั้งแบบexplosion-proof และ non-explosion-proof