สถานีปั๊มสำหร้บน้ำเสีย AmaDS³ กับระบบแยกของแข็ง

สถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย The AmaDS กับระบบแยกของแข็ง ทำให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม  เศษไม้จะถูกป้องกันโดยตัวแยกส่วนบนเพื่อป้องกันปั๊มจากของแข็ง

สถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย AmaDS³ กับระบบแยกของแข็ง สถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย AmaDS³ กับระบบแยกของแข็ง

สถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย AmaDS³  เป็นชุดที่เหมาะกับงานดังต่อไปนี้:

  • งานเทศบาลและการลำเลียงน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • ระบบระบายน้ำของโรงแรม โรงพยาบาล พื้นที่ตั้งแค้มป์ เป็นต้น

สถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย AmaDS³ ทำงานอย่างไร:

ส่วนน้ำไหลเข้า

ต้องขอบคุณระบบแยกของแข็ง ที่ทำให้ของแข็งถูกแยกออกจากน้ำเสียและทำให้อุณหภูมิที่มีในของแข็งถูกแยกออกไปด้วย ซึ่งขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียนั้น น้ำเสียจะต้องไม่มีของแข็งปนเข้าไปในปั๊ม

ขั้นตอนการสูบ

ขั้นตอนเตรียมน้ำเสียก่อนจะสูบเพื่อการบำบัด ตัวแยกของแข็งที่อยู่ทิศทางตรงข้ามจะต้องนำของแข็งออกจากตัวแยกและเส้นทางระบาย ดังนั้นในขั้นตอนนี้ตัวแยกของแข็งและปั๊มจะถูกทำให้สะอาดและพร้อมที่จะสูบน้ำไปยังขั้นตอนต่อไป

ประโยชน์ของสถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย AmaDS³

การคุ้มค่าในการลงทุน

ปั๊มที่มาพร้อมกับช่องขนาดเล็กกว่าที่ต้องการทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยในการประหยัดพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับสถานีปั๊มน้ำเสียอื่นๆ

แรงต้านต่ำ

ปั๊มได้รับการป้องกันจากของแข็งหยาบโดยระบบแยกของแข็ง ผลลัพธ์ที่ได้คือทำงานไหลรื่นและสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้น

เชื่อถือได้และทำงานปลอดภัย

ระบบติดตั้งแบบแห้งและปิดสนิท ทำให้การทำงานของไฮดรอลิกทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและทำงานอย่างปลอดภัย

ใช้งานได้มากขึ้น

การที่เป็นปั๊มที่มีช่องขนาดเล็กและมีแรงขับสูงทำให้สามารถใช้งานแบบปั๊มตัวเดียวในสถานี นั่นหมายความว่าสถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย AmaDS³ สามารถใช้ในระบบระบายน้ำที่มีระยะทางห่างไกลได้ นอกจากนี้ระบบไฮดรอลิกและใบพัดที่เหมาะกับสิ่งปฎิกูลสามารถนำมาติดตั้งกับ AmaDS³ เพื่อทำเป็นสถานีลำเลียงสิ่งปฎิกูลก็ได้

บำรุงรักษาง่าย

การสำรองชิ้นส่วนสำคัญเป็นการทำให้มั่นใจว่าระบบจะสามารถทำงานและบำรุงรักษาได้ตลอดการปฎิบัติงาน การตั้งภายนอกทำให้เข้าถึงตัวแยกของแข็งและทำการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย

Additional Information
AmaDS Microsite_original

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ AmaDS³

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย AmaDS³

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ AmaDS³

Leaflet แบบ 2 หน้าของ AmaDS³

สถานีปั๊มน้ำเสียกับระบบแยกของแข็ง