ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบายน้ำจากเคเอสบี - ด้วยการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอันเป็นที่น่าไว้วางใจ

รวดเร็ว สะอาด เชื่อถือได้ ทนทาน  เป็นเหตุผลที่เคเอสบีถูกเลือกให้เป็นเครื่องมือตอบโจทย์สำหรับระบายบำบัดน้ำเสีย

ไม่ว่าจะเป็นระบบห้องอาบน้ำและห้องสุขา หรือโรงรถและทางเข้าบ้าน  เคเอสบีมีปั๊มที่ช่วยในการบำบัดน้ำที่ดีเพื่อการระบายได้ทั้งน้ำประปาและน้ำฝน

หน่วยยกสิ่งปฎิกูลสำหรับน้ำท่วม Compacta
หน่วยยกสิ่งปฎิกูลสำหรับน้ำท่วม Compacta
หน่วยยกสิ่งปฎิกูล mini-Compacta
หน่วยยกสิ่งปฎิกูล mini-Compacta
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Ama-Drainer
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Ama-Drainer
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Ama-Porter 500 SE
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Ama-Porter 500 SE
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Amarex N
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Amarex N
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Amarex N กับ LevelControl Basic 2
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Amarex N กับ LevelControl Basic 2
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Amarex KRT
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Amarex KRT
สถานีปั๊ม CK 800 กับหน่วยควบคุมพร้อมใช้
สถานีปั๊ม CK 800 กับหน่วยควบคุมพร้อมใช้
ปั๊มสำหรับน้ำเสียแบบจุ่ม Ama-Drainer 400
ปั๊มสำหรับน้ำเสียแบบจุ่ม Ama-Drainer 400
LevelControl Basic 1 และ LevelControl Basic 2
LevelControl Basic 1 และ LevelControl Basic 2
หน่วยยกน้ำเสีย Ama-Drainer-Box
หน่วยยกน้ำเสีย Ama-Drainer-Box
หน่วยยกน้ำเสีย Ama-Drainer-Box
หน่วยยกน้ำเสีย Ama-Drainer-Box
ปั๊มกับ LevelControl Basic 2
ปั๊มกับ LevelControl Basic 2

สิ่งที่เคเอสบีสามารถตอบโจทย์ระบบระบายน้ำได้ มีดังต่อไปนี้:

  • ระบบระบายน้ำ
  • แยกระหว่างน้ำจากแม่น้ำกับน้ำจากแหล่งกักเก็บออกจากกัน
  • ระบบบำบัดน้ำเสียในบ้าน
  • บำบัดน้ำจากห้องสุขาที่อยู่ใต้ระดับน้ำท่วมถึง
  • ป้องกันน้ำและสารอนุกูลต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
  • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
  • รักษาระดับน้ำ
  • การระบายทั่วๆ ไป

หากท่านต้องการรายละเอียดของผลิัตภัณฑ์ระบายน้ำของเคเอสบี ท่านสามารถเข้าชมได้จากหน้าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของเรา

ไปหน้าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

Ama-Drainer-Box Mini โดยเคเอสบี

Ama-Drainer-Box Mini รุ่นใหม่ – ใช้ได้หลากหลาย, เชื่อถือได้ และทันสมัย

Ama-Drainer-Box Mini เชื่อถือได้ในการทำงาน และเป็นหน่วยในการระบายน้ำเสียจากที่ต่างระดับโดยทำงานไม่ซับซ้อน และมีการออกแบบที่ทันสมัย

เพิ่มเติม to Ama-Drainer-Box Mini รุ่นใหม่ – ใช้ได้หลากหลาย, เชื่อถือได้ และทันสมัย
ปั๊มมอเตอร์แบบจุ่ม Ama-Drainer

Ama-Drainer N

ด้วยความสมบูรณ์แบบและความน่าเชื่อถือของ Ama-Drainer N จากเคเอสบี ซึ่งถูกออกแบบระบบไฮดรอลิกและมอเตอร์ มาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

เพิ่มเติม to Ama-Drainer N
Amarex KRT กับมอเตอร์ IE3

Amarex KRT กับมอเตอร์ IE3

ปั๊มสำหรับน้ำเสีย Amarex KRT ของเคเอสบีที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กับมอเตอร์ประหยัดพลังงาน IE3

เพิ่มเติม to ปั๊มสำหรับน้ำเสียประสิทธิภาพสูงที่ใช้กับมอเตอร์ IE2 และ IE3 ประสิทธิภาพสูง
สถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย AmaDS³ กับระบบแยกของแข็ง

สถานีปั๊มสำหร้บน้ำเสีย AmaDS³ กับระบบแยกของแข็ง

สถานีปั๊มสำหรับน้ำเสีย The AmaDS3  กับระบบแยกของแข็ง ทำงานเชื่อถือได้ และ ช่วยในการป้องกันเศษไม้ที่ไม่ต้องการ

เพิ่มเติม to สถานีปั๊มสำหร้บน้ำเสีย AmaDS³ กับระบบแยกของแข็ง