Etaline-R คือปั๊มที่ติดตั้งสำหรับตึกระฟ้า ที่ทั้งให้สมรรถนะที่สูงโดยที่ยังมีความประหยัดอีกด้วย

ในงานแสดงสินค้า ISH 2011 เคเอสบีได้แสดงปั๊ม in-line Etaline-R รุ่นใหม่ ด้วยการใช้มอเตอร์ IE2 เพื่อใช้ในการหมุนเวียนอุณหภูมิภายในอาคารของระบบปรับอากาศและระบบปรับความร้อน

Etaline-R ใหม่
Etaline-R ใหม่
Etaline-R กับ PumpDrive และ PumpMeter
Etaline-R กับ PumpDrive และ PumpMeter
Etaline-R
Etaline-R

ด้วยราคาที่ดินที่สูงขึ้น ประกอบกับความต้องการตึกระฟ้าที่สูงขึ้นทำให้ Etaline-R เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยการออกแบบเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม

ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงของมอเตอร์ IE2

ปั๊ม in-line ที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า IE2 ที่เป็นมาตรฐาน ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและมีผลต่อต้นทุนในการทำงานอีกด้วย

ประเภทการใช้งานของปั๊ม in-line Etaline-R

 • ระบบการควบคุมความร้อน
 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบระบายอากาศ
 • ระบบน้ำสำหรับใช้งาน
 • ระบบการจ่ายน้ำ
 • แผงควบคุมความร้อน
 • แผงควบคุมความเย็น
 • ระบบการหมุนเวียนน้ำในอุตสาหกรรม

ข้อมูลทางเทคนิคของ Etaline-R

 • มี 14 ขนาด
 • อัตรากำลังของมอเตอร์สูงสุด:315 kW
 • อัตราการไหลสูงสุด:1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • ความสูงสูงสุด:97 เมตร
 • อุณหภูมิสูงสุดในการทำงาน:140 °C

ประโยชน์ของปั๊ม in-line Etaline-R

 • ออกแบบเพื่อให้รับแรงดันได้ที่การใช้งานที่เหมาะสมสำหรับตึกสูง ด้วยเสื้อปั๊มและ mechanical seal ที่ออกแบบมาให้ทนอัตราแรงดันที่ทนได้ถึง 25 บาร์
 • มี mechanical seal ให้เลือกหลายชนิด
 • ใบพัดที่จุดทำให้มีขนาดที่เหมาะสมกับจุดใช้งานโดยเฉพาะ เพื่อทำให้ปั๊มมีจุดที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด
 • ระบบควบคุมความเร็วรอบ PumpDrive speed ที่สามารถควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้ถึงขนาด 45 kW สำหรับมอเตอร์ที่สูงกว่านี้จะถูกควบคุมด้วยตู้ควบคุม
 • มีแหวนรองสึกที่สามารถเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานและลดการซ่อมบำรุงได้
Additional Information

Etaline-R

ปั๊ม In-line ที่มาพร้อมกับมอเตอร์มาตรฐาน

Leaflet แบบ 2 หน้าของ Etaline-R