เคเอสบีตอบโจทย์ระบบการควบคุมอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็น ระบบควบคุมความร้อน ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ในส่วนของงานอาคาร เคเอสบีตอบโจทย์ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากมายเพื่อให้การปรับอากาศ การควบคุมความร้อน และการระบายความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง ที่ลดการซ่อมบำรุง โกลบวาล์ว BOA-Compact ใช้ได้ในจุดนี้

Etaline PumpDrive – เครื่องปรับอากาศในโรงแรม
Etaline PumpDrive
ปั๊มกับ PumpMeter
ปั๊มกับ PumpMeter
Rio-Eco
Rio-Eco
Riotronic Eco
Riotronic Eco
วาล์วปีกผีเสื้อประหยัดพลังงาน BOAX-S
วาล์วปีกผีเสื้อประหยัดพลังงาน BOAX-S
Omega
Omega
Rio C
Rio C
Riotronic P
Riotronic P
BOA-Compact
BOA-Compact
BOA-Control IMS
BOA-Control IMS
วาล์วปีกผีเสื้อประหยัดพลังงาน BOAX-S
วาล์วปีกผีเสื้อประหยัดพลังงาน BOAX-S
BOA-Control SAR
BOA-Control SAR
BOA-SuperCompact
BOA-SuperCompact
BOA-S
BOA-S

สำหรับงานปรับอากาศ เรามีปั๊มที่มาพร้อมใบพัด มอเตอร์ และระบบควบคุมการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อการความคุมอุณหภูมิ

งานที่เกี่ยวกับการควบคุมความร้อนจากปั๊มและวาล์วของเคเอสบีมีดังนี้:

  • การให้ความร้อน
  • การปรับอากาศ
  • การระบายความร้อน
  • การคุมความร้อน
  • ระบบควบคุมไอและน้ำร้อน

ไปหน้าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

Etanorm ที่มาพร้อมกับ PumpDrive

Etanorm PumpDrive

ประหยัดพลังงานกับปั๊มมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงความเร็วได้ของเคเอสบี

เพิ่มเติม to Etanorm PumpDrive - ประหยัดพลังงานที่มาพร้อมกับระบบการควบคุมความเร็ว
วาล์วปีกผีเสื้อประหยัดพลังงาน BOAX-S

เหมาะสำหรับการควบคุมความร้อนและสุขอนามัย: วาล์วปีกผีเสื้อประหยัดพลังงาน BOAX-S/-SF

ด้วยการไหลตามหลักเรขาคณิตของวาล์วปีกผีเสื้อ BOAX-S/-SF ทำให้ลดการใช้พลังงานในงานด้านการควบคุมความร้อนและงานที่เกี่ยวกับสุขอนามัย

เพิ่มเติม to วาล์วปีกผีเสื้อ BOAX-S/-SF ที่ประหยัดพลังงาน - ด้วยความสามารถที่หลากหลายที่จะใช้กับระบบความร้อน