ระบบไฮดรอลิกของเคเอสบีสำหรับปั๊มคอนกรีตแบบเกรียวที่มีขนาดใหญ่และต้องการพลังสูง

ปั๊ม BEVERON เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วมปฎิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างเคเอสบีและ บริษัทบริหารน้ำบอสแมน เป็นปั๊มคอนกรีตชนิดเกรียวที่เหมาะกับการใช้งานที่อัตราไหล 4 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ระบบไฮดรอลิกพร้อมตัวขับ SEZ ระบบไฮดรอลิกพร้อมตัวขับ SEZ เพื่อการตอบสนองตามความต้องการในเรื่องของปั๊มชนิดเกรียวขนาดใหญ่ บริหารน้ำบอสแมนได้ทำการผลิตปั๊มคอนกรีตแบบเกรียวที่มีชื่อว่าปั๊ม BEVERON

โดยวิศวกรรมของเคเอสบีได้ร่วมในส่วนหลักๆ: เคเอสบีทำให้ปั๊ม BEVERON มีพลังสูง โดยใช้ระบบไฮดรอลิกที่เชื่อถือได้ SEZ  ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยหล่อลื่น ลดแรงต้านทาน แบริ่งเซรามิค Residur ทำให้สามารถใช้งานหนักได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแบริ่งที่ทดสอบมาอย่างดีชนิดนี้ทำให้มั่นใจว่าการทำงานน่าเชื่อถือ และ เพิ่มอายุการใช้งานของปั๊มได้ด้วย

ระบบไฮดรอลิกของเคเอสบีถูกใช้งานดังต่อไปนี้:

  • การป้องกันชายฝั่งและควบคุมน้ำท่วม
  • ชลประทาน
  • การระบายน้ำ
  • สถานีสูบน้ำต่างระดับ
  • การเอาน้ำออกในฟาร์มกุ้งและปลา
  • ที่จอดเรือที่แห้ง

เคเอสบียังจัดหาใบพัดที่ทำจากสแตนเลสสองชั้นสำหรับปั๊ม BEVERON อีกด้วย ซึ่งทำให้ใบพัดสามารถใช้งานได้นานและทำงานได้อย่างราบรื่นในปั๊มคอนกรีตแบบเกรียวนี้

เคเอสบียังให้ความช่วยเหลือบริษัทจัดการน้ำบอสแมนที่เป็นคู่ค้าของเรา ในด้านการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือให้โครงการณ์ทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาและไปสู่ความสำเร็จอีกด้วย

Haarlemmermeer – ตัวอย่างความสำเร็จ

Haarlemmermeer_img พื้นที่อยู่อาศัยในชุมชน Haarlemmermeer ใกล้เมืองอัมสเตอดัม ซึ่งเคยถูกน้ำท่วมพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี 1852 เป็นต้นมา ได้มีสถานีปั๊มที่ทรงพลัง 3 สถานีเพื่อทำให้พื้นที่ 18,500 เอเคอร์ของพื้นที่ที่เคยเป็นทะเลแห้ง การทำงานนี้ในปัจจุบันได้ถูกทดแทนด้วยสถานีปั๊มที่ทันสมัยด้วยการใช้ ปั๊มคอนกรีตแบบเกรียว BEVERON 2 สถานี ที่ทำโดยบริษัทจัดการน้ำบอสแมน โดยใช้ระบบไฮดรอลิกของเคเอสบี โดยแต่ละสถานีทำหน้าที่ลำเลียงน้ำประมาณ 31,500 ลูกบาศก์เมตรจากน้ำฝนไปยังทะเลทางเหนือทุำกๆ วัน

Additional Information
Beveron I en_original

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

ปั๊มที่มีตัวปั๊มเป็นคอนกรีต BEVERON I

ดาวน์โหลด