ปั๊ม Omega และ RDLO volute casing – ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือบนต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำ

ปั๊ม single-stage volute casing ที่แยกได้ตามแนวตั้ง ได้แก่ ปั๊ม Omega และปั๊ม RDLO ซึ่งเป็นตัวแทนของปั๊มที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงในการลำเลียงน้ำ ปั๊ม Omega และ ปั๊ม RDLO เป็นปั๊มที่ใช้งานได้หลากหลายและประหยัดพลังงานสูงด้วย

RDLO ปั๊ม RDLO ของเคเอสบี ปั๊ม RDLO และ Omega ของเคเอสบี

ปั๊ม RDLO และ Omega เป็นปั๊มที่ดีในการใช้งานกับน้ำดิบ น้ำสะอาด น้ำที่ใช้ในการทำงาน และ น้ำทะเล โดยทำการลำเลียงของเหลวโดยที่มีแรงต้านการไหลต่ำ ดังนั้นระบบที่ติดตั้งด้วยปั๊มในกลุ่มนี้มีใช้พลังงานน้อย และ ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำ

RDLO และ Omega เหมาะกับการใช้งานดังต่อไปนี้:

 • การแยกน้ำ, การเพิ่มแรงดัน และ การลำเลียงน้ำใช้ทั่วๆ ไป และ โรงแยกเกลือจากน้ำ
 • การทำความเย็น และ แหล่งให้บริการน้ำในโรงไฟฟ้า และ โรงงานอุตสาหกรรม
 • ระบบป้องกันไฟไหม้
 • การต่อเรือ
 • ใช้งานงานปิโตรเคมีทั่วไป
 • การแยกเกลือจากน้ำทะเล

ประโยชน์ของปั๊ม RDLO และ Omega:

ใช้งานได้หลากหลาย

 • มีช่วงการใช้งานที่กว้าง
 • ใช้งานได้กว้างในแบบมาตรฐาน และ เปลี่ยนแปลงได้สำหรับวัสดุพิเศษ
 • ใช้ Shaft sealed ได้ทั้งแบบ gland packing หรือ mechanical seal 
 • การออกแบบ Flange เป็นไปตาม DIN EN หรือ ASME 
 • ติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งและนอน
 • มีอุปกรณ์ต่อเชื่อมที่ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน

Omega ปั๊ม Omega ของเคเอสบี น่าเชื่อถือ

 • การเชื่อมรอยต่อระหว่าง casing ที่น่าเชื่อถือ โดยการใช้ solid casing split flanges  ที่ส่วนบนและส่วนล่างของ casing
 • การทำงานที่ราบรื่น ขอขอบคุณแก่ การไหลที่เหมาะสม ไม่มีการหมุนวนที่เกิดจากส่วนโค้ง และ shaft ที่แข็งและช่วงห่างที่สั้นระหว่าง bearing
 • มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ขอขอบคุณแก่ bearing ที่มีขนาดกว้าง และ shaft seals ที่มีคุณภาพสูง
 • การส่งผ่านพลังงานที่เชื่อถือได้ ขอขอบคุณแก่ ความแข็งและสมบูรณ์ของ sealed shaft ที่ไม่มีขั้นตอนหรือรั่วไหลในพื้นที่เปียก

ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ/ง่ายต่อการซ่อมบำรุง

 • วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน/การสึกที่ใช้ผลิต shaft protecting sleeve, casing wear ring, impeller wear rings และ impeller ทำให้มั่นใจในอายุการใช้งาน
 • bearing และ shaft ที่แข็ง ทำให้มั่นใจในการทำงานที่ราบเีรียบและมีการสั่นที่ระดับต่ำ และ การใช้งานที่ยาวนานของ bearing, shaft และ shaft seal
 • มี self-aligning rotor ทำให้ไม่ยุ่งยากและบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว ในระหว่างการทำการตั้งค่าและงาน alignment และ ป้องกันความผิดพลาดในการติดตั้ง
 • ไม่มีสลักภายใน casing split flange ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบำรุงรักษาและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายกับปั๊มได้

ต้นทุนต่ออายุการใช้งานต่ำ

 • CFD ช่วยให้ระบบไฮดรอลิกทำงานได้อย่างเหมาะสม ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีค่า NPSH ที่ดีที่สุดในงานอตุสาหกรรม
 • ส่วนประกอบที่มีขนาดที่เหมาะสมและการทำงานที่ราบรื่น ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกด้วยส่วนประกอบที่เล็กน้อย
 • จากการออกแบบการบำรุงรักษาแบบเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ทำให้สามารถทำการบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว และเวลาในการหยุดทำงานสั้น
Additional Information
omega_alone_img

Leaflet แบบ 2 หน้า

Omega – ปั๊มแบบแยกแกน

ดาวน์โหลด