ปั๊มสำหรับบ่อน้ำทุกขนาดโดยเคเอสบี – ต้นทุนพลังงานต่ำของระบบบ่อน้ำ

ปั๊มจุ่มสำหรับหลุมลึกที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการสูบน้ำจากใต้ดิน: ถ้าหากประสิทธิภาพต่ำต้นทุนทางด้านพลังงานจะสูง เคเอสบีได้ทำการทดสอบปั๊มกับบ่อน้ำโดยวิธีการวัดแบบพิเศษและได้รวบรวมประสิทธิภาพด้วยรวมของปั๊มไว้

ปั๊มจุ่ม UPA สำหรับหลุมลึก ปั๊มจุ่ม UPA สำหรับหลุมลึก เคเอสบีได้ทำการวัดปั๊มสำหรับบ่อน้ำมากว่า 4000 ปั๊ม และได้เปิดเผยผลการทดสอบว่าหนึ่งในสามของปั๊มจุ่มสำหรับหลุมลึกที่ได้ทำการวัดมีประสิทธิภาพต่ำกว่าประสิทธภาพโดยรวม 40% โดยปั๊มเหล่านั้นใช้พลังงานสูงและไม่ประหยัด

การวัดปั๊มสำหรับบ่อน้ำโดยเคเอสบี การวัดปั๊มสำหรับบ่อน้ำโดยเคเอสบี

โดยปั๊มสำหรับบ่อน้ำโดยปรกติจะทำงานมากว่า 1000 ชั่วโมงต่อปี การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ประหยัดพลังงานขึ้น

ในหลายๆ ครั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพลังงานที่ประหยัดได้ในหนึ่งปี อาจจะมีค่าสูงกว่าราคาปั๊มใหม่ที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพเสียอีก

ประโยชน์ของการวัดปั๊มสำหรับบ่อน้ำของเคเอสบี

เคเอสบีมอบการปฎิบัติงานในระบบบ่อน้ำดังนี้:

  • การทำงานโดยรวมของปั๊มจุ่มสำหรับหลุมลึกที่มีประสิทธิภาพ
  • ค่าน่าเชื่อถือในการทำงานด้วยต้นทุนการทำงานที่ต่ำ
  • การวิเคราะห์ภายหลังจะเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดี
  • การประหยัดค่าใช้จ่ายจากพลังงานสำหรับระบบบ่อน้ำ
Additional Information

ติดต่อ

Name

พิรุณ ทรัพย์พิศุทธิ์

Company

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด

|น้ำและน้ำเสีย

Address

57 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย

หนองจอก

10530 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย Asia and Pacific

Route

Phone

workPhone:
+66 8 9771 6709

ติดต่อ

Name

พิมสวิยา โปทากา

Company

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด

|น้ำและน้ำเสีย

Address

57 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย

หนองจอก

10530 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย Asia and Pacific

Route

Phone

workPhone:
+66 9 5491 6451