ทีมบริการปั๊มและวาล์วของเคเอสบี – พร้อมให้บริการนอกสถานที่ด้วยความรวดเร็ว

เคเอสบีให้บริการเกี่ยวกับปั๊มและวาล์วนอกสถานที่ครบวงจร ลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานให้น้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลามากที่สุด

บริการนอกสถานที่ เคเอสบีมีผู้เชียวชาญระบบปั๊มและวาล์ว – ตั้งแต่ระดับวางแผนจนถึงระดับปฏิบัติการ – ที่มีประสบการณ์และความชำนาญงาน พร้อมให้การดูแลลูกค้านอกสถานที่ เมื่ออุปกรณ์เกิดการขัดข้อง เราจึงพร้อมตอบรับและให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ภาพรวมของการให้บริการนอกสถานที่ของเคเอสบี

 • รับติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพ ของปั๊มและวาล์ว
 • มีบริการตรวจสอบ และให้บริการระบบตามความต้องการ
 • มีบริการ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงครบวงจร – ตั้งแต่การวางแผนจนถึงติดตามผล
 • การทำงานด้วยเทคนิคพิเศษ เช่น การกัดเซาะเนื้อโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูง เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • การให้บริการนอกสถานที่การให้บริการนอกสถานที่ที่รวดเร็วตลอดทุกเวลา ในกรณีที่ปั๊มและมอเตอร์ขัดข้องนอกเหนือจากตารางเวลาตรวจสอบที่กำหนด

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ติดต่อสะดวกในเบอร์เดียว
 • พร้อมให้บริการทันทีด้วยสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่
 • ผู้เชียวชาญที่พร้อมให้บริการนอกสถานที่ด้วยความรวดเร็ว
 • มีความยืดหยุ่นในการจัดพนักงานเสริมเมื่อมีความจำเป็น
 • บริการงานซ่อมได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดหาอุปกรณ์จากศูนย์บริการใกล้เคียงได้ทันที
 • มีใบรับรองการให้บริการทางวิศวกรรมและนิวเคลียร์ จึงวางใจได้ในความปลอดภัย
Installation_pic

การติดตั้งและตรวจสอบโดยเคเอสบี – เริ่มต้นระบบใหม่ของคุณได้ตามที่วางแผนไว้

เคเอสบีให้บริการติดตั้งปั๊มและวาล์ว ตรวจสอบทั้งระหว่างและหลังการติดตั้ง รวมถึงออกแบบระบบในทุกที่ทั่วโลก มั่นใจได้ในความรวดเร็ว พร้อมใช้งาน

การติดตั้งและตรวจสอบ to การติดตั้งและตรวจสอบโดยเคเอสบี – เริ่มต้นระบบใหม่ของคุณได้ตามที่วางแผนไว้
Repair_on_site_pic

บริการนอกสถานที่ของเคเอสบี – ซ่อมปั๊ม วาล์ว และมอเตอร์ด้วยความรวดเร็ว

เคเอสบีให้บริการตรวจสอบและซ่อมปั๊ม วาล์ว และมอเตอร์นอกสถานที่ ในกรณีที่อุปกรณ์ขัดข้องนอกเหนือจากเวลาตรวจสอบที่กำหนดไว้ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการทันทีทุกเวลา

การบริการนอกสถานที่ to บริการนอกสถานที่ของเคเอสบี – ซ่อมปั๊ม วาล์ว และมอเตอร์ด้วยความรวดเร็ว
Maintenance management_pic

การจัดการตรวจสอบและซ่อมบำรุงของเคเอสบี – จุดประสานงานครบวงจร

เคเอสบีให้บริการที่หลากหลายในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบโรงงานไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น โรงกลั่น หรือโรงงานที่ใช้ไอน้ำ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมชุดปั๊มได้ในระยะเวลาอันสั้น

การจัดการตรวจสอบและซ่อมบำรุง to การจัดการตรวจสอบและซ่อมบำรุงของเคเอสบี – จุดประสานงานครบวงจร
Additional Information
Pumps_img

ปั๊ม และ ระบบขับเคลื่อน

ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพรวมของปั๊มและระบบขับเคลื่อนของเราได้ที่นี่

Valves_img

ขอบเขตของผลิตภัณฑ์วาล์ว

ภาพรวมของวาล์ว