โซลูชั่นส์ระบบอัตโนมัติของเคเอสบีสำหรับวาล์ว

เคเอสบีพัฒนาและนำเสนอลูกค้าอย่างกว้างขวางในเรื่องของสมาร์ทโพสิชั่นเนอร์ และหน่วยควบคุมสำหรับการเปิด/ปิดการทำงาน โดยใช้กระบวนการด้านข้อมูล ควบคุมวาล์ว และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน


ด้วยช่วงที่หลากหลายสำหรับฟังก์ชั่นการใช้งาน ทำให้ตัวควบคุมการเปิด/ปิดอัจฉริยะ และ ตัวกำหนดตำแหน่งของเคเอสบีมีประโยชน์อย่างสูง โดยอุปกรณ์ทำงานแบบอัตโนมัติได้ในชนิดของกระบวนการทั้งหมดด้วยความแม่นยำตามที่ต้องการอีกด้วย

Amtronic_tea_original

AMTRONIC

AMTRONIC เป็นหน่วยควบคุมการเปิด/ปิด สำหรับหัวขับแบบแรงดันลม

Amtronic_teas to AMTRONIC
SmartronicMA_tea_original

SMARTRONIC MA

ตัวจัดแนวไฟฟ้าแรงดันด้วยแหล่งจ่ายไฟขนาด 4-20 มิลลิแอมป์

เพิ่มเติม to SMARTRONIC MA
SmartronicASI_tea_original

SMARTRONIC AS-i

SMARTRONIC AS-i เป็นตัวจัดแนวสำหรับการเชื่อมต่อไปยังฟิลด์บันแบบ AS-i ซึ่งตัวจัดแนวตัวแรกที่ได้รับการรับรองโดย AS นานาชาติ

เพิ่มเติม to SMARTRONIC AS-i
SmartonicPC_tea_original

SMARTRONIC PC

นวัตกรรม, อัจฉริยะ และ ความกะทัดรัด ของวาล์วควบคุม สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบควบุคมกระบวนการทำงาน

เพิ่มเติม to SMARTRONIC PC
Additional Information
Robot

Brochure Amtronic-Smartronic

Safety and Precision for Pneumatic Actuators

Brochure Amtronic-Smartronic1 MB