การใช้งานร่วมกับปั๊มในการจัดการอาคารและระบบควบคุมกระบวนการ

อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติจากเคเอสบีสำหรับการใช้งานร่วมกับปั๊มในการจัดการอาคารและระบบควบคุมกระบวนการนี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบบัสทั่วๆ ไปได้ทั้งหมด การเชื่อมต่อสามารถทำได้กับ PumpDrive ที่มีค่าความเร็วต่างๆ ได้เกือบทั้งหมด

ระบบของปั๊ม Etanorm กับ PumpDrive
ระบบของปั๊ม Etanorm กับ PumpDrive
ระบบความร้อนด้วย Etaline กับ PumpDrive
ระบบความร้อนด้วย Etaline กับ PumpDrive
Movitec PumpDrive with 45 kW motor
Movitec PumpDrive with 45 kW motor

นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่เป็นทั้งดิจิตอลและอนาล๊อก (0/24V, 4-20mA, etc.) หน่วยควบคุมสามารถติดกับตัวมอเตอร์ของปั๊ม หรือ จุดใกล้เคียง โดยได้นำเสนออินเตอร์เฟสให้เลือกสำหรับระบบบัสทั่วๆ ไป ดังต่อไปนี้

 • LON-Bus (Local Operating Network)
  เชื่อมต่ออินเตอร์เฟสสำหรับการต่อผ่านตัวยึดมอเตอร์ของ PumpDrive ที่มีระบบการเปลี่ยนแปลงความเร็ว โดยปราศจากโมดูลเกต์เวย์ภายนอก (อ็อปชั่น)
 • Profibus (Process Field Bus)
  เชื่อมต่ออินเตอร์เฟสกับ PumpDrive โดยไม่ต้องมีโมดุลของเกทเวย์ภายนอก
 • BACnetIP (Building Automation and Control Networks)
  การสื่อสารผ่าน PumpDrive หรือหน่วยควบคุมระดับ LevelControl (โดยการร้องขอ).
 • Modbus RTU/RS485
  เชื่อมต่ออินเตอร์เฟสกับตัวควบคุมระดับ (อ็อปชั่น) หรือ การสื่อสารทาง PumpDrive (โดยการร้องขอ).
 • EtherNet
  การสื่อสารระหว่างหน่วยควบคุมปั๊มที่กำหนดโดยลูกค้า เช่น Hyamaster (โดยการร้องขอ).

พารามิเตอร์ในการต่อบัส

พารามิเตอร์หลักๆ มีดังนี้:

 • ทำงาน/หยุด
 • กำหนดจุดและการตอบกลับของค่าที่แท้จริงของตัวแปรที่ควบคุม
 • การทำงานและข้อความผิดพลาดทั่วไป

พารามิเตอร์อื่นๆ ที่ใช้งานแบบอ่านอย่างเดียวหรือเขียน/อ่าน  ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ดังนี้:

 • ชนิดของหน่วยควบคุม
 • ระบบบัสที่ใช้
 • ความต้องการของลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานกับปั๊มในการจัดการงานอาคารและระบบควบคุมกระบวนการ

 • ง่ายต่อการมอนิเตอร์ปั๊ม และ ส่วนประกอบอื่นๆ
 • เพิ่มศักยภาพในการปรับแต่งการใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ พร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
Additional Information
software_verbindung_image

ซอฟท์แวร์

ดาวน์โหลดสำหรับงานบริการและคอมมิชชั่นนิ่ง

ดาวน์โหลดสำหรับงานบริการและคอมมิชชั่นนิ่ง to ซอฟท์แวร์