วิวัฒนาการของระบบอัตโนมัติและโซลูชั่นสำหรับขับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

สำหรับการติดตั้งใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ เคเอสบีนำเสนออุปกรณ์อัตโนมัติ รวมถึงซอฟแวร์ที่ต้องการสำหรับการคอมมิชชั่นนิ่งปั๊ม

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบอัตโนมัติจากเคเอสบีเหมาะกับงานดังต่อไปนี้:

  • การติดตั้งรวมเข้ากับระบบควบคุมกระบวนการผลิต
  • การติดตั้งในระบบที่มีอยู่แล้ว

เคเอสบีนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมช่วงการใช้งานอย่างกว้างขวาง
โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์มีรูปแบบให้ง่ายสำหรับ:

  • การยึด
  • ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
  • การจัดการในเรื่องของอะไหล่

โดยสามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ได้ที่  ซอฟท์แวร์สำหรับงานบริการและคอมมิชชั่นนิ่ง

ลดพลังงานด้วยมอเตอร์เคเอสบี SuPremE®

มอเตอร์เคเอสบี SuPremE®

การลดพลังงานเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมและเงินทุนของท่าน: มอเตอร์เคเอสบี SuPremE® เป็นนวัตกรรมตัวขับสำหรับปั๊มแบบเซ็นตริฟูกัลที่เหมาะสมกับวันพรุ่งนี้แต่สามารถพบได้แล้ววันนี้

เพิ่มเติม to เคเอสบี SuPremE#!®!# – มอเตอร์สำหรับปั๊มที่มีประสิทธิภาพระดับโลก และใช้แม่เหล็กน้อยมาก
ระบบความร้อนด้วย Etaline กับ PumpDrive

การใช้งานร่วมกับปั๊มในการจัดการอาคารและระบบควบคุมกระบวนการ

อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติจากเคเอสบีสำหรับการใช้งานร่วมกับปั๊มในการจัดการอาคาร และระบบควบคุมกระบวนการนี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบบัสทั่วๆ ไปได้ทั้งหมด การเชื่อมต่อสามารถทำได้กับ PumpDrive ที่มีค่าความเร็วต่างๆ ได้เกือบทั้งหมด หรือตัวควบคุมระดับ หรือ ระบบควบคุม Hyamaster

เพิ่มเติม to การใช้งานร่วมกับปั๊มในการจัดการอาคารและระบบควบคุมกระบวนการ
Additional Information
software_verbindung_image

ซอฟท์แวร์

ดาวน์โหลดสำหรับงานบริการและคอมมิชชั่นนิ่ง

ดาวน์โหลดสำหรับงานบริการและคอมมิชชั่นนิ่ง to ซอฟท์แวร์