เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนและชุมชน

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด ได้มอบของขวัญเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ให้แด่ โรงเรียน และชุมชนต่างๆ ที่อยู่ละแวกเดียวกับบริษัทฯ ทั้งหมด 15 แห่ง อาทิเช่น โรงเรียนวัดพระยาปลา, โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์, โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารูลนาซีฮะห์, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา และ สถานนีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆได้นำของขวัญไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน
เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน

ข่าวสารทั้งหมด

Additional Information