วันบริจาคโลหิต

การบริจาคเลือด เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ เพราะปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลมากมายยังคงประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอยู่

เคเอสบี จึงร่วมกับ B.Grimm-Carrier JV และชุมชน จึงจัดกิจกรรมวันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกๆฝ่าย และมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตมากถึง 110 คน


วันบริจาคโลหิต

ข่าวสารทั้งหมด

Additional Information