เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน

วันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 มกราคม ซึ่งในทุกๆปี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายให้กับเด็กๆ เคเอสบี ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการศึกษา โดย มร. เพเทอร์ ฟันดลิค กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา พร้อมทั้งสื่อเกมประกอบการศึกษา ให้กับ นักเรียน 13 โรงเรียน ในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา กว่า 400 คน

เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน
เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน
เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน
เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน

ข่าวสารทั้งหมด

Additional Information