กิจกรรมของเคเอสบี

ในส่วนนี้มีรายละเอียดกิจกรรมภายในของบริษัทฯ และ กิจกรรมที่ทางบริษัททำเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

เคเอสบี พั๊มส์ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือปัญหาสังคมและการศึกษาของเด็ก ทางเราจึงได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา

กิจกรรมภายใน

จิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม เป็นพื่นฐานสำคัญสำหรับการทำงานที่ดี ดังนั้นเคเอสบี พั๊มส์ได้จัดกิจกรรมหลากหลายให้กับพนักงานในทุกๆ ปี เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรของเรา

กิจกรรมภายในต่างๆ เป็นโครงการณ์ที่มีขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถดูกิจกรรมของเราได้จากที่นี่!

 1. เคเอสบีร่วมหลักสูตรทวิภาคีในโครงการช่างฝึกหัด ที่ริเริ่มโดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย

  หลักสูตรทวิภาคีในโครงการช่างฝึกหัดระบบในเคเอสบีประเทศไทย

  หอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) ได้ลงนามในข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Ovec) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ), กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกระทรวงแรงงาน

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 2. การอบรมภายในเชิงปฏิบัติของเคเอสบี

  New content item

  บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด ต้องการเพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพในระดับสูงในตลาด ปั๊ม วาล์ว และ ระบบให้กับลูกค้าอันทรงค่าของทางเรา

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 3. เคเอสบีได้รับประกาศนียบัตรโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

  New content item

  เคเอสบีประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยกระดับจากโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 เป็นระดับ 4 ในปี 2015

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 4. พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การประปานครหลวง

  20082015_Opening_Ceremony_Museam_MWA_original

  เทคโนโลยีของเรา ความสำเร็จของท่าน มากว่า 140 ปี

  ในพิธีเปิด ที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมาย แต่นับเป็นความภาคภูมิใจของเคเอสบีที่เราได้บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่า เคเอสบีเยอรมันได้เป็นผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำรายแรกเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย ในปี 1914

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 5. พิธีเปิดพื้นที่งานบริการและสถานีทดสอบ

  19082015_Opening_Ceremony_Service_Area_Test_Bed_original

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2015 เป็นวันมงคลฤกษ์ของเคเอสบีประเทศไทย โดยในปี 2015 ได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการและสถานีทดสอบปั๊มและวาล์วในประเทศไทย

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 6. การทำสวนผักบนหลังคาโดยเคเอสบีประเทศไทย

  01072015_RoofTopGardeningProject_original

  เคเอสบีประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการที่มีชื่อว่าสวนผักเกษตรกรรมบนหลังคา

  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเป็นหนึ่งและการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงาน และ ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอีกด้วย

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs

In den Ergebnissen blättern

Additional Information