กิจกรรมของเคเอสบี

ในส่วนนี้มีรายละเอียดกิจกรรมภายในของบริษัทฯ และ กิจกรรมที่ทางบริษัททำเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

เคเอสบี พั๊มส์ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือปัญหาสังคมและการศึกษาของเด็ก ทางเราจึงได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา

กิจกรรมภายใน

จิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม เป็นพื่นฐานสำคัญสำหรับการทำงานที่ดี ดังนั้นเคเอสบี พั๊มส์ได้จัดกิจกรรมหลากหลายให้กับพนักงานในทุกๆ ปี เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรของเรา

กิจกรรมภายในต่างๆ เป็นโครงการณ์ที่มีขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถดูกิจกรรมของเราได้จากที่นี่!

 1. เคเอสบีมอบของขวัญเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ

  เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน

  บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด ได้มอบของขวัญเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ให้แด่ โรงเรียน และชุมชนต่างๆ ที่อยู่ละแวกเดียวกับบริษัทฯ ทั้งหมด 15 แห่ง

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 2. วันบริจาคโลหิต

  วันบริจาคโลหิต

  เคเอสบี ร่วมกับ B.Grimm-Carrier JV และชุมชน จึงจัดกิจกรรมวันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2561

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 3. โครงการนักศึกษาฝึกงานที่เคเอสบี

  โครงการนักศึกษาฝึกงานที่เคเอสบี

  เคเอสบี ประเทศไทย ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานเป็นเวลาสี่เดือน โดยได้ทำการฝึกงานในแผนกจัดซื้อ และแผนกคลังสินค้า

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 4. เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน

  เคเอสบีมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน

  เคเอสบี ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการศึกษา โดยมอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา พร้อมทั้งสื่อเกมประกอบการศึกษา ให้กับ นักเรียน 13 โรงเรียน กว่า 400 คน

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 5. กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน

  กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัทฯ และพนักงาน ร่วมด้วย บริษัทบีกรีม และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ได้พร้อมใจกัน ปรับปรุง ดูแลพื้นที่สาธารณะใกล้ทางเข้าบริษัท ด้วยการแพ้วถางหญ้า พุ่มไม้ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ปลอดภัย สะดวกในการทาง

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs
 6. การอบรม SAP B1 Key User ในกรุงเทพฯ

  ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมอบรม SAP B1 Training โซนเอซีย

  ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม เคเอสบีประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเกี่ยวกับ SAP B1 ให้กับผู้ใช้งานจากประเทศต่างๆ ในเอเซีย....

  เพิ่มเติม zu KSB geht auf Wachstumskurs

In den Ergebnissen blättern

Additional Information