นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสถิติ

ทุกๆ ครั้งของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเคเอสบีหรือการเปิดไฟล์ โดยทั่วไปเรียกว่า ข้อมูลสถิติ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้บนเครื่องแม่ข่ายของเรา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทนี้จะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี:

  • ลิ้งค์ต้นทางที่ทำการเรียกร้องเข้ามา
  • ชื่อของไฟล์
  • วันและเวลาที่ร้องขอการเข้าถึง
  • จำนวนข้อมูลที่ถูกถ่ายโอน
  • สถานะการเข้าถึงข้อมูล (ถ่ายโอนไฟล์, หาไฟล์ไม่พบ, ฯลฯ)
  • ผลลัพธ์ของการค้นหาข้อมูลของเว็บบราวเซอร์
  • ที่อยู่ IP ของผู้ร้องขอการเข้าถึง

ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะใช้สำหรับเป็นข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้หรือแบ่งปันแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม

ชุดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเมื่อผู้ใช้เป็นผู้มอบข้อมูลเหล่านั้นให้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียน, การกรอกฟอร์มโดยสมบูรณ์ หรือ การสั่งข้อมูล ของวัสดุ เคเอสบีต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตอบสนองการร้องขอหรือการเรียกร้องและมอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ข้อเสนอทั่วไป ให้กับทางผู้ใช้ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกใช้กับบุคคลที่สามนอกเหลือขอบเขตของจดหมายข่าว ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม ท่านสามารถทำการถอนความยินยอมในการบันทึกหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับการใช้งานในภายหลังได้ ด้วยวิธีง่ายๆ โดยส่งการตั้งค่าของท่านไปยัง : TH-Info@ksb.com

ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการรับตามความต้องการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บตามข้อมูลหรือนามแฝงของผู้ใช้ พวกท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้ง การแก้ไขให้ถูกต้อง, การล็อค หรือ การลบ ด้วยการสื่อสารง่ายๆ โดยส่งการตั้งค่าไปยัง : TH-Info@ksb.com

จดหมายข่าว

ถ้าหากท่านได้สมัครเพื่อรับจดหมายข่าวของทางเรา ข้อมูลของท่านจะถูกใช้ในจุดประสงค์นี้เป็นหลัก

ท่านจะต้องกำหนดอีเมลล์ของท่านที่จะใช้สมัครบริการจดหมายข่าว เพื่อความมั่นใจในการลงทะเบียนว่าเป็นอีเมลล์จริงโดยเจ้าของอีเมลล์ ทางเราได้ใช้กระบวนการ “double opt-in” ที่อนุญาตให้ทำเอกสารไปยังผู้สมัครเพื่อยืนยันอีเมลล์ทั้งการส่งและการตอบกลับ สิ่งนี้คือชุดข้อมูลที่จะถูกเก็บไว้ เพื่อปรับปรุงการบริการจดหมายข่าวของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมัครหลายครั้ง ทางเราจะทำการส่งอีเมลล์ที่ท่านใช้ในการสมัครไปยังหน่วยงานย่อยในยุโรปเพื่อเปรียบเทียบอีเมลล์เท่านั้น เมื่อได้รับอีเมลล์ของท่านจะถูกใช้อย่างเร่งด้วยด้วยจุดประสงค์นี้เท่านั้น  บุคคลที่สามอื่นๆ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ท่านสามารถถอนความยินยอมในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและใช้ในการส่งจดหมายได้ตลอดเวลา ลิ้งค์ที่เกี่ยวกับถอนความยินยอมจะถูกแสดงไว้ในส่วนล่างของจดหมายข่าว หรือ ท่านสามารถส่งอีเมลล์ไปยัง newsletter@ksb.com เพื่อแสดงความจำนงค์ในการยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวของท่านก็ได้

Universal Analytics

เว็บไซต์ของทางเราใช้บริการของ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นบริการในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเว็บของ Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - “Google”) ด้วยเหตุนี้ Universal Analytics จะใช้รหัสผู้ใช้เป็นการบ่งชี้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆ  ข้อมูลของรหัสผู้ใช้นี้จะถูกบันทึกตามเส้นทางที่รหัสผู้ใช้นี้ได้ใช้งานบนเว็บไซต์นั้นแล้วถูกส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายของ Google ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเก็บรักษาไว้ โดยเริ่มตั้นแต่ IP ได้ถูกเริ่มทำงานบนเว็บไซต์เหล่านั้น Google จะเริ่มลดหรือย่อที่อยู่ IP ของท่านว่าอยู่ในเขตของสหภาพยุโรปหรือในการลงนามอื่น ๆ ของความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป เฉพาะกรณีพิเศษที่อยู่ IP ถูกส่งแบบเต็มไปยังเครื่องแม่ข่ายของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจึงค่อยลดขนาดลง ในนามของเรา Google จะใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินและประเมินผลว่าท่านใช้เว็บไซต์อย่างไร สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และนำเสนอบริการเสริมเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการใช้งานอินเตอร์เน็ต (เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานบนอุปกรณ์หลายๆ แบบ) ที่อยู่ IP ส่งจากบราวเซอร์ของท่านเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Universal Analytics จะไม่ถูกนำไปรวมหรือไปสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นของ Google  ถ้าท่านต้องการป้องกันข้อมูลการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงที่อยู่ IP) จากการเริ่มต้นเก็บและส่งไปยัง Google รวมถึงป้องกันการประมวลผลข้อมูลของท่านโดย Google คลิ๊กลิงค์ข้างล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของบราวเซอร์เพื่อป้องกันสิ่งนี้ได้:

ลิ้งค์: add-on ของบราวเซอร์เพื่อหยุดการทำงานของ Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

นอกจากการใช้ปลั๊กอินของบราวเซอร์แล้ว หรือ ถ้าท่านใช้บราวเซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้คลิ๊กตามลิงค์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดคุกกี้ opt-out ซึ่งจะป้องกัน Google Analytics จากการเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (คุกกีนี้ทำงานเฉพาะบราวเซอร์นี้และร่วมกับโดเมนนี้เท่านั้น หากท่านลบคุกกี้ของท่านจากบราวเซอร์นี้ ท่านจำเป็นที่จะต้องคลิ๊กลิงค์นี้อีกครั้ง: 

ปิดการทำงานของ Google Analytics

หมายเหตุ เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics เป็นส่วนขยาย “_anonymizeIp()”. ดังนั้น ที่อยู่ IP จะถูกดำเนินการในรูปแบบสั้นเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงเกิดขึ้น

AdWords

เว็บไซต์นี้ใช้การติดตามของ Google Conversion Tracking ถ้าท่านมายังเว็บไซต์นี้ทางการโฆษณาที่ส่งโดย Google  Google Adwords จะทำการเปลี่ยนคุกกี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ติดตามนี้จะถูกตั้งขึ้นเมื่อผู้ใช้งานคลิ๊กบนโฆษณาที่ส่งจาก Google คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุภายในเวลา 30 วัน และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้บุคคลได้อีกต่อไป ถ้าผู้ใช้งานเยี่ยมชมหน้าหนึ่งหน้าใดโดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของเราและคุกกี้ยังไม่หมดอายุ ทั้งเคเอสบีและ Google สามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้เข้าหน้านี้จากการคลิ๊กโฆษณา ทุกๆ ลูกค้า Google AdWords จะได้รับคุกกี้ที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์คือคุกกี้ไม่สามารถติดตามเว็บไซต์ของลูกค้า AdWords รายอื่น ข้อมูลที่ได้จากการใช้คุกกี้ conversion จะถูกใช้ในทางสถิติสำหรับลูกค้า AdWords ที่ต้องการข้อมูลการติดตามนี้ ลูกค้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่คลิ๊กโฆษณาของพวกท่านและจำนวนหน้าที่ได้ลงโฆษณานี้ไว้ พวกเขาจะไม่ได้รับข้อมูลใดๆ ที่สามารถบ่งชี้ไปยังผู้ใช้งานนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ต้องการในเรื่องการติดตามนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้มีการตั้งค่าคุกกี้โดยทำการปิดการทำงานโดยอัตโนมัติในฟังก์ชั่นการตั้งค่าคุกกี้ของบราวเซอร์ของท่านได้ โดยกำหนดให้บราวเซอร์บล็อกคุกกี้ทั้งหมดจากโดเมน “googleleadservices.com” โปรดสังเกต ท่านไม่สามารถลบคุกกี้ opt-out เพื่อไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ของท่าน หลังจากท่านลบคุกกี้ทั้งหมดในบราวเซอร์ของท่าน ท่านจะต้องรีเซ็ทค่าคุกกี้ opt-out นั้นใหม่

ปลั๊กอินสำหรับโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ของเราใช้ปลั๊กอินจาก social networks ดังต่อไปนี้:

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook"); ท่านสามารถเห็นปลั๊กอินนี้ได้จากโลโก้ Facebook โดยมีรายการดังนี้ https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ("Twitter"); ท่านสามารถเห็นปลั๊กอินนี้ได้จากโลโก้ Twitter โดยมีรายการดังนี้ https://twitter.com/about/resources

ปลั๊กอินเป็นส่วนขยายของเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ดำเนินการของเครือข่ายทางสังคมและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บุคคลที่สามพร้อมนำไปใช้งาน พวกเขาอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อหรือลิ้งค์ระหว่างหน้าอินเตอร์เน็ตอื่นๆ กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ปลั๊กอินของทุกเครือข่ายทางสังคมมีเหมือนกันคือความจริงที่ว่าพวกเขาจะไม่ดูแลหรือจัดการเนื้อหาเว็บของบุคคลที่สามถึงแม้เคเอสบีจะรวมอยู่ในนั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงบอกผู้ใช้เว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับวิธีการทำงานของปลั๊กอินเพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะใช้หรือไม่

เราใช้วิธี “ดับเบิ้ลคลิ๊ก” สำหรับปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียเพื่อการป้องกันข้อมูลสูงสุดสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา เมื่อเว็บไซต์ถูกเรียกใช้ ปุ่มจะถูกตั้งให้ไม่ทำงานและจะไม่เริ่มส่งข้อมูลไปยังผู้ดำเนินการเครือข่ายทางสังคมโดยทันที ยกเว้นหากปุ่มทำงานชั่วคราวหรือถาวร (คลิ๊กครั้งแรก) ผู้ใช้จะถูกให้ยินยอมกับผลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงขณะนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งออกไป สำหรับการกดคลิ๊กครั้งที่สองเป็นการสื่อสารถึงความเชื่อถือของผู้ใช้ในเครือข่าย วิธีนี้ทำให้ผู้ใช้ของเว็บไซต์เราได้ตัดสินใจก่อนที่พวกเขาจะตกลงส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายทางสังคม

เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราพร้อมกับการทำงานของปลั๊กอินแบบถาวรด้วยวิธีการกดดับเบิ้ลคลิ๊ก บราวเซอร์จะทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องแม่ข่ายของเครือข่ายทางสังคม และข้อมูลที่กำหนดไว้ก็จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายทางสังคมโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ระวังในเรื่องนี้ ในกรณีของ Facebook ข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราจะประกอบด้วยที่อยู่ IP ของผู้ใช้ วันและเวลา บราวเซอร์และระบบปฏิบัติการ ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดเมื่อผู้ใช้ไม่ได้กดปุ่ม “Like” อีกด้วย Twitter ในด้านอื่นๆ ไม่ได้ทำการเก็บข้อมูลเฉพาะเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยม แต่รวมถึงที่อยู่ IP ผู้ดำเนินการเครือข่ายทางสังคมไม่เปิดเผลรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่พวกเขาได้เก็บไว้ในบริบทนี้ เริ่มตั้งแต่ผู้ใช้ได้ทำการเข้าสู่เครือข่ายทางสังคมเมื่อเริ่มต้นเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา เครือข่ายสามารถที่จะกำหนดหรือคัดเลือกสิ่งที่เข้ากันได้กับรหัสของผู้ใช้งาน ถ้าผู้ใช้คลิ๊กปลั๊กอินหรือใช้งานฟังก์ชั่นอื่นของเครือข่ายทางสังคม (เช่น การโต้ตอบข้อความ) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปเก็บยังเครื่องแม่ข่ายของเครือข่ายทางสังคมนั้น หากผู้ใช้ต้องการป้องกันการส่งออกของข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านั้น เขาหรือเธอจะต้องออกจากระบบของเครือข่ายทางสังคมก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

เราไม่ทราบหรือรับรู้รายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับประเภทและขอบเขตของข้อมูลที่ส่ง อ้างถึงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลและการรักษาข้อมูลของเครือข่ายทางสังคมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการและขอบเขตกิจกรรมในการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านั้น  รวมถึงการประมวลผลและใช้ข้อมูลโดยผู้ให้บริการนี้ และสิทธิ์ของผู้ใช้ และการกำหนดสิทธิ์ในป้องกันเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ความปลอดภัย

เคเอสบีพิถีพิถันในการนโยบายด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคและวิธีการในการปกป้องข้อมูลและข้อมูล ที่ได้รับมาจากการจัดการโดยไม่ได้เจตตาหรือเจตนา สูญหาย ถูกทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูล

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราได้นำเสนอเนื้อหาที่ประกอบด้วยลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ทางเราไม่ได้ทำการควบคุมการทำงานใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและวิธีการปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลอีกด้วย

ในฐานะของผู้ให้บริการเคเอสบีรับผิดชอบตามกฏหมายในส่วนเนื้อหาที่ทางเราเป็นเจ้าของเท่านั้น สิ่งใดที่เกิดขึ้นระหว่างลิ้งค์ที่ต่อไปยังเนื้อหา จากผู้ให้บริการอื่นกับเนื้อหาที่ให้บริการโดยเคเอสบี เคเอสบีไม่ยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการหรือรับรองในเนื้อหาจากภายนอกในทุกๆ กรณีที่เกิดจากลิ้งค์และมีการระบุเช่นนี้เป็นพิเศษ ผู้ให้บริการของเว็บไซต์ที่ลิ้งค์ไปถึงจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว โดยรับผิดชอบในเนื้อหาที่ผิดกฏหมาย เนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่ได้ใช้ของข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นั้น ผู้เขียนรับผิดชอบเพียงในส่วนของลิงค์บุคคลที่สาม ถ้าผู้เขียนมีความระวังในเรื่องเหล่านี้ ในเรื่องของเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่มีแนวโน้มถูกดำเนินคดี เทคนิคและเหตุผลเหล่านี้จะให้ผู้เขียนป้องกันการใช้ลิงค์เหล่านั้นมาใช้


Additional Information