ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การรับผิดชอบสำหรับเนื้อหา มาตรา 15 ใน พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ...

เพิ่มเติม to การปฏิเสธความรับผิดชอบ

คำแถลงณ์ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลสถิติ ทุกๆ ครั้งของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเคเอสบีหรือการเปิดไฟล์ โดยทั่วไปเรียกว่า ...

เพิ่มเติม to นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบริษัท

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัดนำเสนอโดยกรรมการผู้จัดการ: คุณเพเทอร์ ฟันดลิค

57 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอกกรุงเทพฯ 10530 ประเทศไทย โทร. +66 (0) 2988-2324 อีเมล์: TH-sales@ksb.com

ผู้แต่ง

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด57 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ 10530 ประเทศไทย อีเมล์: TH-info@ksb.com

การติดตั้งและบำรุงรักษา Aperto AGChausseestrasse 510115 Berlinwww.aperto.de

© Copyright 2002-2018 KSB Pumps Co., Ltd.

เพิ่มเติม to ข้อมูลบริษัท
Additional Information