มาตรฐาน ISO ที่บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด – คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

ที่เคเอสบีทุกแห่ง เราทำงานด้วยมาตรฐานทางคุณภาพใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งและการบริการที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่เคเอสบีให้ความสำคัญอย่างมาก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเคเอสบีทุกๆแห่งจึงมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการทำงานและมาตรฐานคุณภาพ โดยอ้างอิงจากโครงสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านการจัดการคุณภาพของกลุ่มประเทศยุโรป (EFQM).

จากหลักปรัชญาของเคเอสบี บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานต่างๆ ดังเห็นได้จากใบรับรองต่างๆที่เราได้รับ

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
  • มาตรฐานแรงงานไทย มรธ.8001-2553

โดยใบรับรองทั้งหมดนี้มีผลรับรองทั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และ สาขาที่ระยอง

Additional Information