พันธกิจและวิสัยทัศน์

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด ยึดมั่นการมอบสิ่งที่ดีแก่ลูกค้าของเรา พนักงานของเรา หุ้นส่วนของเรา และสังคมไทย อยู่เสมอ

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ มุ่งมั่นสู่การป็นผู้นำในการจำหน่ายปั๊ม วาวล์ และงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พันธกิจ (Mission)

  1. เราต้องการเป็นบริษัทที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรก ในฐานะพันธมิตรที่มีความสามารถ ไว้วางใจได้ และให้บริการสินค้าและบริการต่างๆ ที่ตรง และเกินความคาดหวังของลูกค้า
  2. เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานด้วยการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
  3. เราทำงานภายใต้นโยบายของกลุ่มองค์กรเคเอสบี และปฏิบัติตามกลยุทธ์ระดับโลกของเคเอสบีเพื่อสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
  4. เรามุ่งมั่นตอบแทนสู่สังคมไทยด้วยการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ
Additional Information
imagekampagne_collection_original

เทคโนโลยีที่เป็นสัญลักษณ์

ไม่ว่าที่ใดของเหลวต้องมีการลำเลียง ควบคุม หรือ ปิดกั้น ลูกค้าทั่วโลกต่างเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของเราในการผลิตวาล์วและปั๊ม