บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในงานทุกประเภท

ปั๊มและวาล์วเป็นสิ่งจำเป็นในโรงงาน, โรงผลิตไฟฟ้า, โรงผลิตน้ำและงานอาคาร โดยแต่ละประเภทการใช้งานต้องถูกควบคุมด้วยวิศวกรที่มีทักษะความรู้ บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตปั๊มและวาล์วสำหรับอุตสาหกรรม พลังงาน น้ำและน้ำเสีย รวมถึงงานบริการทางด้านอาคาร

วิศวกรรมกระบวนการ

ในการใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม ปั๊มและวาล์วของเคเอสบีไม่ได้ใช้งานได้กับของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีความกัดกร่อนสูงเท่านั้น  แต่สามารถใช้กับของเหลวที่สามารถจุดระเบิดหรือของเหลวที่มีพิษได้ ปั๊มที่ใช้งานในวิศวกรรมกระบวนการของเราได้ถูกใช้ในโรงงานเคมีและปิโตรเคมีต่างๆ, การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ

การถ่ายเทน้ำและการบำบัดน้ำ

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด ผลิตปั๊มที่แตกต่างกันหลายชนิดสำหรับการชลประทานเพื่อเกษตรกรรม แหล่งจ่ายน้ำ และ กำจัดน้ำเสีย การระบายน้ำบนพื้นผิว รวมไปถึงงานด้านการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล วาล์วปีกผีเสื้อควบคุมการปิด-เปิดที่มีขนาดใหญ่สุดที่ 3,200 มม. ได้ถูกติดตั้งสำหรับงานในระบบแหล่งจ่ายน้ำขนาดใหญ่

การแปรรูปพลังงาน

เราเป็นหนึ่งในผู้นำในเรื่องปั๊มและวาล์วสำหรับอุตสาหกรรมทางด้านพลังงาน บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในทุกส่วนสำหรับโรงผลิตไฟฟ้า ปั๊มความดันสูงที่ถูกออกแบบมาหลากหลายแบบและหลายขนาด เพื่อดูแลเรื่องการไหลวนในตัวทำความเย็น การถ่ายเทน้ำเลี้ยง การไหลวนในตัวต้มน้ำ รวมไปถึงการใช้ในการควบแน่นของเหลว และ การถ่ายเทน้ำหล่อเย็น วาล์วความดันสูง แบบ Globe และ Gate เป็นวาล์วแบบผีเสื้อชนิดพิเศษที่ใช้ในการปิดกั้นในวงจรการไหลระหว่างสถานีพลังงาน

งานบริการอาคาร


ปั๊มแบบ Series-produced และหน่วยเพิ่มความดันมาตรฐานถูกใช้งานงานบริการด้านอาคารของเรา ไม่ว่าจะเป็น การจ่ายน้ำ การต้มน้ำ และ ระบบปรับอากาศ ซึ่งลักษณะการทำงานจะคล้ายคลึงกับปั๊มสำหรับการรดน้ำในสวน และ การไหลเวียนของน้ำในสระน้ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น งานบริการทางด้านอาคารของเราจะมีองค์ประกอบรวมกันอยู่หลายๆ อย่าง ตั้งแต่ การให้คำปรึกษา เป็นผู้จำหน่าย และ ผู้ติดตั้ง โดยมีระบบในการวัดและควบคุมเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมตลอดการติดตั้งด้วย


Additional Information
imagekampagne_collection_original

เทคโนโลยีที่เป็นสัญลักษณ์

ไม่ว่าที่ใดของเหลวต้องมีการลำเลียง ควบคุม หรือ ปิดกั้น ลูกค้าทั่วโลกต่างเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของเราในการผลิตวาล์วและปั๊ม