ร่วมงานกับบริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด

ท่านสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวขนาดใหญ่ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ของเหลวหมุนเวียนไปทั่วโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและมีประสบการณ์ร่วมกับเรา เราเป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแต่เรายังมองหาอนาคตที่ดีขึ้นอยู่เสมอ

ถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทฯ ที่มีการทำงานในระดับนานาชาิติ เคเอสบียังคงรักษาโครงสร้างของบริษัทที่ชัดเจนและเส้นทางที่ช่วยในการตัดสินใจแบบง่ายไว้ ในขณะเดียวกันเราก็ยิ่งใหญ่พอที่จะให้บริการและงานที่น่าสนใจในระดับเดียวกับคู่แข่งในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตหรือวิศวกรรม การออกแบบหรือการพัฒนา การขายหรือการบริการ การจัดการวัสดุหรือในส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์และทัศนะของความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เครือข่ายทางวัฒนธรรมนี้เป็นฐานความรู้ของเราในการทำงานในแต่ละวัน

ความสำเร็จของเราเกิดจากการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์แบบคู่ คือจากทักษะ และ ขบวนการทางเทคนิค เพราะเราให้อิสระแก่พนักงานของเรานำเสนอแนวคิดและทักษะของพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และวิธีการของพวกเขา พนักงานของเราจึงมีอิสระในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงที่สุด เรายังเสนอการอบรมที่น่าสนใจ ความเป็นผู้นำและหลักการเกี่ยวกับค่าตอบแทน พวกเราได้สร้างทัศนคติและคุณค่าของบุคคลอย่างยั่งยืน พวกเราสนับสนุนพนักงานของเรา ด้วยการให้พนักงานเข้าร่วมงานสัมมนาและการฝึกปฎิบัติ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถรับผิดชอบงานที่สำคัญขึ้นและขอบเขตงานที่ใหญ่ขึ้นได้

Additional Information