เคเอสบีโซโนไลเซอร์

เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและความชัดแจ้งให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถือการพัฒนาเรื่องการแข่งขันในวงจรชีวิต เคเอสบีที่มีโรงงานปั๊มอยู่ในฟรังเค่นธาลได้ทำการพัฒนาแอพสำหรับสมาร์ตโฟนและแท๊บเล็ตที่สามารถกำหนดประสิทธิภาพของปั๊มที่ตั้งค่าความเร็วแบบคงที่ได้ภายใน 20 วินาที

แอพเคเอสบีโซโนไลเซอร์อยู่บนพื้นฐานของอัลกอริธึ่มที่ทำงานร่วมกับปั๊มมิเตอร์มากว่า 5 ปี และจำหน่ายไปมากกว่า 30,000 ตัวไปแล้ว

แอพที่อยู่บนสมาร์ตโฟนนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับกราฟแสดงคุณสมบัติหรือข้อมูลทางเทคนิคของปั๊มในการวัดค่าเลย และสามารถใช้งานกับปั๊มยี่ห้ออื่นอีกด้วย ผู้ใช้งานสามารถใช้แอพนี้กำหนดค่าโหลดของปั๊มแบบเซ็นติฟูกัลที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ที่ตั้งความความเร็วคงที่เพื่อให้ทำงานได้ โดยทำการป้อนข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ระดับของมอเตอร์ อัตราเร็วของมอเตอร์ อัตรา Head และการไหลของปั๊ม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้จากแผ่นชื่อที่ติดกับปั๊มทุกตัวอยู่แล้ว

เมื่อขั้นตอนการทำการวัดได้เริ่มต้นขึ้น ไมโครโฟนที่ติดกับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตจะใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีเพื่อบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นกับพัดลมของมอเตอร์ไฟฟ้า คลื่นเสียงจะถูกคัดกรองโดยแอพลิเคชั่นเพื่อจำแนกความเร็วของปั๊มและแรงหมุน โดยพิจารณาความสัมพันธ์กับข้อมูลประสิทธิภาพที่ป้อนเข้าไปโดยผู้ใช้งาน กับฐานข้อมูลของระบบไฮดรอลิกที่พัฒนาขึ้นจากผู้ผลิต แอพจะสรุปการทำงานของปั๊มในเรื่องการโหลดและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานด้วยการปรับแต่งระบบไฮดรอลิกหรือตัวขับเคลื่อนได้อย่างไร

ท่านสามารถใช้แอพเคเอสบีโซโนไลเซอร์ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และสามารถใช้ในบรรยากาศที่มีการระเบิดได้หากสมาร์ตโฟนมีการป้องกันที่ยอดเยี่ยม ปรกติค่าเฉลี่ยของวงจรชีวิตของแพลนสำหรับอุตสาหกรรมเคมีคอลจะมากกว่า 30 ปี นั่นคือสาเหตุว่าทำไมปั๊มที่ถูกติดตั้งไว้แทบจะไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเตอร์เน็ต ในหลายๆ กรณีผู้ใช้งานไม่ได้ระวังเกี่ยวกับเงื่อนไขของการโหลดกระแสของปั๊ม

นี่คือจุดเปลี่ยนที่ช่วยในการพิจารณาถึงแนวโน้มที่สามารถประหยัดพลังงานได้ เพียงแค่ทำการปรับเปลี่ยนการติดตั้งของปั๊มเท่านั้น ข้อมูลที่วิเคราะห์จะถูกส่งไปสถานที่ปลอดภัยบนคลาวน์ที่ไม่เป็นที่อ้างอิงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูลจะถูกใช้ในทางสถิติและใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอัลกอริธึมสำหรับวิเคราะห์ให้ทันสมัย ซึ่งจะเก็บไว้ในคลาวน์และสามารถเข้าถึงด้วยแอพนี้เท่านั้น

หากผู้ใช้ต้องการสนับสนุนหรือคำปรึกษาจากผู้ผลิตปั๊ม เขาหรือเธอจะต้องติดต่อไปยังบริษัทนั้นๆ ผู้ที่สนใจแอพนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากอุปกรณ์ของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2015 ทั้ง App Store (Apple) และ Google Play (Android)

เคเอสบีโซโนไลเซอร์เป็นแอพสำหรับมือถือที่ให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมอเตอร์สำหรับปั๊มได้ภายในเวลาเพียง 20 วินาทีเท่านั้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksb.com/sonolyzer-en/