Rozmanité osobnosti = rozmanité myšlienky

Ako globálny hráč máme osobitnú zodpovednosť voči našim zamestnancom a krajinám, v ktorých pôsobíme.

Diversity_img

S ohľadom na túto skutočnosť sme od roku 2004 vyvinuli systém riadenia systematickej diverzity. To nám v spoločnosti KSB umožňuje vyjadriť naše uznanie každému nášmu zamestnancovi, pretože chceme, aby do svojej práce vložili svoju vlastnú individualitu.

Zároveň netolerujeme žiadnu formu diskriminácie na základe jazyka, národnosti, kultúrneho zázemia, hierarchie, pohlavia, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia alebo rodinného stavu. Zaviazali sme sa k podpore tímového ducha a vzájomného rešpektu na pracovisku. Na to sme vytvorili mnohostranné pracovné sily, v ktorých každý môže nechať plynúť svoje skúsenosti a vlastnú osobnosť do každodennej činnosti. Koniec koncov, máme zamestnancov z vyše 100 krajín. A na základe tejto rozmanitosti chceme stavať budúcnosť a prosperovať.

Additional Information