Svet spoločnosti KSB je v pohybe - a naša pracovná sila tiež

Systematické počiatočné a priebežné vzdelávanie, strategické plánovanie kariéry a cielená podpora pre zamestnancov - to sú hlavné piliere našej politiky ľudských zdrojov, bez ohľadu na to, akú pozíciu zastávate

What_we_offer_img Ako zamestnávateľ uvítame, aby každý z našich zamestnancov myslel a konal za hranicami svojej špecializácie. Ponúkame možnosti cieleného ďalšieho vzdelávania a zaujímavé kariérne perspektívy. Všetci, ktorí odvádzajú kvalitnú prácu, si môžu byť istí, že nebudú chradnúť na rovnakej pozícii. Podporujeme profesionálne ambície našich zamestnancov a ich rozvoj, a to aj z hľadiska medzinárodného strategického kariérneho plánovania. Napokon, chceme spojiť svoje spoločné schopnosti a dosiahnuť tak veľké veci po celom svete.

Additional Information