Práca pre spoločnosť KSB

Aj vy sa môžete stať súčasťou veľkej rodiny strojárskych a technologických nadšencov, ktorých produkty udržiavajú v pohybe tekutiny po celom svete. Tak príďte a spoznajte etablovanú spoločnosť, ktorá si cení tradície, ale aj hľadí do budúcnosti.

Aj keď sme spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, v KSB udržiavame jasnú štruktúru a jednoduché postupy pri rozhodovaní. Zároveň sme dostatočne veľká spoločnosť schopná ponúknuť celú škálu služieb a plniť všetky zaujímavé úlohy globálneho hráča, či už vo výrobe a strojárstve, dizajne, vývoji, predaji alebo službách, manažérstve materiálov či všetkých iných oblastiach podnikania. Využívame skúsenosti a perspektívy rôznych národov a kultúr. Táto globálne prepojená kultúrna znalostná báza slúži ako zdroj informácií pri našej každodennej práci.

Pohonom nášho úspechu je dvojica motorov - zručnosti a technický pokrok. Vzhľadom k tomu, že dávame našim zamestnancom slobodu účinne predstaviť svoje nápady a zručnosti a rozvíjať ich know-how, naši pracovníci sú nezávislí a produkujú prácu tej najvyššej kvality. Tým, že ponúkame atraktívne školenia a koncepcie vodcovstva a odmeňovania, vytvárame udržateľné perspektívy a osobné hodnoty. Navyše podporujeme našich zamestnancov cez množstvo seminárov a workshopov, aby mohli prevziať neustále sa zväčšujúcu zodpovednosť a rozširovať svoj záber činností.

Additional Information