Čerpadlá so špirálovým telesom Omega a RDLO – spoľahlivá prevádzka s nízkymi nákladmi na životný cyklus

Axiálne delené, jednostupňové čerpadlá, so špirálovým telesom konštrukčnej rady Omega a RDLO, zabezpečujú najvyšší výkon pri čerpaní vody. Sú mnohostranne použiteľné a zaručujú najvyššie možné energetické úspory.

RDLO Čerpadlo RDLO od KSB Čerpadlá RDLO a Omega od KSB

Čerpadlá RDLO a Omega sú ideálne pre čerpanie čistej, surovej, úžitkovej a morskej vody. Čerpajú média s najmenším možným prietočným odporom a tým klesá spotreba energie a náklady na životnosť celého inštalovaného zariadenia.

Oblasti použitia čerpadiel RDLO a Omega

 • Odber, zvyšovanie tlaku a čerpanie vody všeobecne vo vodárňach a zariadeniach pre odsoľovanie morskej vody
 • Zásobovanie úžitkovou a chladiacou vodou v elektrárňach a priemyselných závodoch
 • Hasiace zariadenia
 • Stavba lodí
 • Všeobecné použitie v petrochémii
 • Odsoľovanie morskej vody

Výhody čerpadiel RDLO a Omega:

Všestrannosť

 • Veľký počet charakteristických kriviek
 • Široké spektrum štandardných a špeciálnych materiálových variantov
 • Hriadeľové tesnenia, upchávky, alebo mechanické upchávky
 • Konštrukcie prírub podľa DIN EN alebo ASME 
 • Horizontálne, alebo vertikálne inštalácie 
 • Rozsiahly sortiment príslušenstva

Omega Čerpadlo Omega od KSB Spoľahlivosť

 • Spoľahlivé utesnenie polovíc telesa masívnymi delenými prírubami na hornej a spodnej časti telesa
 • Bezproblémová prevádzka vďaka optimalizácii prúdenia, bez vírenia, pevný hriadeľ, s malým odstupom ložísk 
 • Vysoká disponibilita v dôsledku veľkoryso dimenzovaného uloženia a vysoko kvalitného utesnenia hriadeľa
 • Bezpečný prenos sily mohutným a kompletne utesneným hriadeľom bez výstupkov/závitov v oblasti média.

Nízke náklady na údržbu/ľahký servis

 • Materiály pre ochranné púzdra hriadeľa, tesniace krúžky telesa a obehového kolesa ako i obehové koleso zabezpečujú dlhú životnosť. 
 • Mohutné ložiská s pevným hriadeľom zabezpečujú bezproblémovú prevádzku bez vibrácií a vysokú životnosť ložísk, hriadeľa a hriadeľových tesnení. 
 • Samovyrovnávaci rotor umožňuje nekomplikovanú a rýchlu údržbu bez prác na vyrovnávaní/nastavení a zamedzuje montážnym chybám.
 • Žiadne závrtné skrutky na delenej prírube, ktoré zdržujú údržbárske práce a ľahko sa poškodzujú.

Nízke náklady na životný cyklus

 • Optimalizované hydraulické systémy CFD zabezpečujú najvyššiu účinnosť a najlepšie hodnoty NPSH.
 • Veľkoryso dimenzované komponenty a kľudný chod zabezpečujú šetrnú prevádzku s malým opotrebením.
 • Prevedenie s ľahkou údržbou umožňuje rýchlu údržbu a zaručuje krátke odstávky.


Additional Information
omega frei pic

2-Page Leaflet

Omega – Axially split volute casing pump

2-Page Leaflet Omega