Energeticky účinné a spoľahlivé: nové vysokotlaké čerpadlá Movitec

KSB sa postaralo o ďalšie zvýšenie i tak už vysokej účinnosti svojich vysokotlakých čerpadiel Movitec. Nové čerpadlá prichádzajú s optimalizovanými hydraulickými systémami, vysoko účinnými motormi IE2 a systémami regulácie otáčok PumpDrive.

Movitec: the new generation of the proven high-pressure pump KSB zdokonalila vysokotlaké čerpadlá Movitec v oblasti materiálov, spôsobe tesnenia a možností pripojenia. Čerpadlá sú teraz ešte viac univerzálne ako predtým a môžu byť prevádzkované s vyššou energetickou účinnosťou, pretože KSB neoptimalizuje len jednotlivé komponenty, ale celý hydraulický systém.

Výhody vysokotlakých čerpadiel Movitec:

Prevádzková spoľahlivosť a odolnosť voči korózii

KSB používa rôzne materiály, ktoré vyhovujú rôznym požiadavkám.

Materials table of the proven Movitec high-pressure pump Tabuľka s materiálmi osvedčeného vysokotlakového čerpadla Movitec

Optimalizovaná tesnosť

Osvedčené varianty tesnení vysokotlakých čerpadiel Movitec zaručujú najvyššiu flexibilitu. Párovanie materiálov sa vždy prispôsobí nárokom čerpaného média. Materiály sú vhodné pre rôzne média pri teplotách od -30 °C až do +140 °C.

Ľahký servis

Výmena tesnenia vysokotlakých čerpadiel Movitec je jednoduchá. Tesnenie EasyAccess a cartridgeove tesnenia je možné vymeniť aj bez nutnosti demontáže motoru.

Mnoho variantov pripojenia

Pre každú aplikáciu existuje príslušný konektor. Novým doplnkom v sortimente je spojka tri-clamp, spojenie používané hlavne vo farmaceutických a hygienických aplikáciách.

Optimalizovaný hydraulický systém

S optimalizovanou vysoko výkonnou hydraulikou a zdokonalenou pätkou dosahujú vysokotlaké čerpadlá Movitec:

  • Významne vyššiu účinnosť
  • Širšie priebehy kriviek účinnosti
  • Markantne nižšie hodnoty NPSH

Zvýšená účinnosť vďaka motoru IE2

Nové vysokotlaké čerpadlá Movitec sú štandardne vybavované motormi IE2 (predtým motory EFF1). Vysoký stupeň účinnosti motorov umožňuje energetické úspory až o 10 %.

Účinné procesy s reguláciou otáčok

Regulácia otáčok PumpDrive prispôsobuje otáčky motora a tým i prietok a dopravnú výšku čerpadla aktuálnej potrebe. Tak môže použitie PumpDrive priniesť úspory až 60 % spotrebovanej energie a zabezpečuje účinnú prevádzku zariadení, hlavne v systémoch s premennými požiadavkami na prietok a s premenným sacím tlakom.

Additional Information
EE_Stop_Externer_Link_en_marginalLsTn

Fluid Future® - Energy efficiency by KSB

Energia: Vynakladáme všetku našu energiu na to, aby sme ušetrili množstvo vašej energie.

More information on the Fluid Future microsite