Zaplaviteľné zariadenie pre prečerpávanie fekálií mini Compacta – kompaktné a pripravené k pripojeniu

Zariadenie pre prečerpávanie fekálií mini-Compacta od KSB je kompaktné prečerpávacie zariadenie podľa DIN 12050-1, s nárokom na priestor o veľkosti len 510x510 milimetrov, dá sa inštalovať do diešky, alebo na úrovni terénu.

mini-Compacta (sewage lifting unit) mini-Compacta (odpadová prečerpávacia jednotka)

Kompaktné zariadenie na prečerpávanie fekálií mini-Compacta od KSB je ideálne pre odpadovú vodu z WC inštalovaných pod hladinou spätného vzdutia. Inštaluje sa napr. v:

  • Baroch
  • Hoteloch a reštauráciách
  • Obchodných domoch
  • Kinách
  • Nemocniciach
  • Suterénnych klubových priestoroch a saunách
  • Školách
  • Suterénnych bytoch
  • Divadlách

MiniCompacta od KSB je k dispozícii ako zariadenie pripravené k pripojeniu jednotlivých rodinných domov, alebo ako prečerpávacie zariadenie s dvomi čerpadlami pre skupinu domov.

Prečerpávacie zariadenie je na základe stavebných predpisov podľa spôsobu prevedenia konštruované s jedným, alebo s dvomi čerpadlami, ak čerpanie odpadovej vody musí byť pravidelné a bez prerušenia. Plynotesné a vodotesné umelohmotné zberné nádrže sú zaplaviteľné a majú obsah podľa výkonu stanice 60, 100, alebo 150 litrov.

Výhody zariadenia na prečerpávanie fekálií miniCompacta od KSB

Automatická reakcia na zmenené prevádzkové podmienky
Permanentným monitorovaním stavu hladiny osvedčeným a testovaným plavákovým senzorom, reaguje miniCompacta automaticky na zmenu prevádzkových podmienok.

Maximálna bezpečnosť systému
Zariadenie miniCompacta od KSB na prečerpávanie fekálií, je vybavené spínacím prístrojom LevelControl Basic 1 pre inštalácie s jedným čerpadlom. Inštalácie s dvomi čerpadlami sú riadené spínacím prístrojom LevelControl Basic 2.

Bezproblémová inštalácia
Všetky konštrukčné veľkosti majú veľa možností vertikálneho aj horizontálneho pripojenia.

Prevádzková spoľahlivosť
Integrovaná spätná klapka a alarm nezávislý na napájaní zo siete, zabezpečujú bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť.

Nízke investičné náklady 

Pre malú potrebu miesta, je mini-Compacta U60 od KSB najmenšie plnoautomatické prečerpávacie zariadenie podľa EN 12050-1 na trhu.

Spoľahlivé fungovanie
Strmé charakteristické krivky umožňujú spoľahlivé plánovanie a prevádzku.

Nízky hluk prúdenia vďaka antivibračnej inštalácii motora.

Výroba podľa celosvetovo jednotných noriem (DIN, ISO, EFQM).

Spoľahlivé plánovanie
Desaťročná záruka na náhradné diely

Variant S pre znížené prierezy výtlačného potrubia
Univerzálne použitie, tiež pri rekonštrukcii starých stavieb

Variant C pre agresívne média
S integrovanou spätnou armatúrou (dodávanou len s hydraulikou vírivého kolesa) 

Ďalšie informácie o konštrukčnom rade mini-Compacta nájdete v našom Katalógu výrobkov, alebo kliknite na načítanie na pravej strane.