Kompaktné čerpacie stanice CK 800 pripravené k pripojeniu – vysoko kvalitné materiály, ľahká inštalácia

Hlavnou výhodou čerpacej stanice CK 800 od KSB je jej univerzálnosť: Môže byť použitá ako trvalá a spoľahlivá čerpacia stanica na odpadovú vodu pri sanácii pozemkov, pri prečerpávaní odpadovej vody a na tlakovú kanalizáciu.

Ready-to-connect CK 800 pump station with control unit Čerpadlová stanica CK 800 pripravená na pripojenie, s ovládacou jednotkou

Jedno-čerpadlová, alebo dvoj-čerpadlová čerpacia stanica CK 800 je vybavená plastovou zbernou nádržou a rôznymi krytmi pre zaťaženie vozidlami a to triedy A, B a D. To umožňuje zákazníkovi zvoliť si vhodnú šachtu aj v oblastiach zaťažených dopravou.

Oblasť použitia: kanalizácie, sanácie, likvidácie

  • Doprava odpadovej vody z budov a pozemkov pod hladinou vzdutia 
  • Sanácia pozemkov
  • Prečerpávanie odpadovej vody v súkromnom, živnostenskom, priemyslovom a komunálnom sektore
  • Spoločné prečerpávanie pre niekoľko domov, alebo bytových jednotiek (napr. radové domy) 
  • Tlaková kanalizácia, tiež ako dodatočné vybavenie pre riešenie problémov odkanalizovania pod hladinou vzdutia v starých budovách

Výhody čerpacej stanice CK 800

Spoľahlivosť

Regulácia čerpadiel funguje na báze merania hydrostatického tlaku (pneumatický systém, alebo prebublávanie vzduchom). Čerpacia stanica je automatizovaná a vybavená spínacím prístrojom LevelControl Basic 2 už od výroby. Zobrazuje najdôležitejšie parametre a merané hodnoty. Všetky prvky inštalované v čerpacej stanici sú vyrobené z koroziivzdorných materiálov.

Jednoduchá inštalácia

Čerpadlá na odpadovú vodu je možné ľahko inštalovať a vybrať pomocou závesného zariadenia, vyváženého podľa ťažiska. Nádrž tiež ponúka veľa možností pripojení v toku.

Jednoduchá údržba

Je možné vizuálne monitorovanie pripojenia nad vodou; pripojenie pre ručné membránové čerpadlo umožňuje núdzové vyprázdnenie.

Nízke inštalačné náklady

Vnútorný priemer šachty pripravenej k pripojeniu je len 800 mm. Nízka hmotnosť uľahčuje inštaláciu a pomáha šetriť inštalačné náklady.

Univerzálnosť

Výšku šachty je možné plynule zvyšovať od 1,82 metrov až do 2,7 metrov.

Štandardné zabezpečenie proti vztlaku

Maximálna inštalačná hĺbka šachty je 2,7 metra.  

Spoľahlivá prevádzka

Vďaka šošovkovitému dnu nádrže, môže čerpadlo na odpadovú vodu čerpať bez vzniku usadenín. Šikmá inštalácia čerpadla na odpadovú vodu zamedzuje vzniku plávajúceho kalu.

Zjednodušené plánovanie

Čerpacia stanica má jednotnú šachtu pre všetky čerpadlá, aj pre čerpadlá s rezacím zariadením.

Ďalšie informácie o čerpacej stanici CK 800 nájdete v našom Katalógu výrobkov, alebo kliknite na načítavanie na pravej strane.