LevelControl Basic 2 –spínací prístroj čerpadla pre plnenie a vyprázdňovanie nádrže

Spínací prístroj LevelControl Basic 2 umožňuje optimálne riadenie a monitorovanie čerpadla. Či už sa jedná o vyprázdňovanie, alebo plnenie nádrží - LevelControl Basic 2 zabezpečuje bezpečnosť.

New installation options of LevelControl Basic 2: ampere meter and signaling module
Nové možnosti inštalácie LevelControl Basic 2: ampérmeter a signalizačný modul
LevelControl Basic 1 and LevelControl Basic 2
LevelControl Basic 1 a LevelControl Basic 2
Pumps with LevelControl Basic 2
Čerpadlá s LevelControl Basic 2
LevelControl Basic 2 in use
LevelControl Basic 2 v prevádzke

Jednoducho všestranný: Spínací prístroj Level Control Basic 2 je teraz možné rozšíriť o dodatočné komponenty.

Verzie spínacieho prístroja so systémom prebublávania vzduchom a skrinka BC sú k dispozícii od mája 2010 za výhodnú cenu. Pôvodné  možnosti kombinácie boli doplnené o dva moduly. Teraz môže byť spínací prístroj LevelControl Basic 2 vybavený už z výroby signalizačným modulom a modulom merania prúdu.

Výhody nových modulov:

 • Maximálna transparentnosť zariadenia je zaručená:
  • šiestimi individuálnymi bezpotenciálovými signálmi
  • analógovým výstupom poskytujúcim prúdový signál úmerný stavu hladiny
  • zbernicovým vstupom
  • vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka optimalizovanému riadeniu prečerpávacieho zariadenia podľa zaťaženia
  • informáciám o stave čerpadiel

Všeobecné informácie o spínacom prístroji LevelControl Basic 2
LevelControl Basic 2 je spínací prístroj pre inštalácie s jedným, alebo dvoma čerpadlami so spínaním v závislosti na výške hladiny. Hlavnou výhodou je, možnosť  kombinovať s viacerými čerpadlami.

Spínací prístroj čerpadiel LevelControl Basic 2 je vhodný pre:

 • Odvodňovacie čerpadlá
 • Prečerpávacie zariadenia a čerpacie stanice pre použitie, ako sú odvodňovanie/kanalizácia, odber/naplnenie a odstraňovanie vody
 • Čerpadlá pre odpadovú vodu
 • Ponorné čerpadlá

Vybavenie LevelControl Basic 2

Spínací prístroj LevelControl Basic 2 sa dodáva s kompaktnou, alebo oceľovou skrinkou.
Spínací prístroj čerpadiel má v štandardnej verzii nasledujúce funkcie

 • Režim ATEX
 • Skúšobný chod po dlhších odstávkach
 • Inteligentné monitorovanie napätia
 • Integrované monitorovanie výpadku fáz
 • Integrovaný akustický alarm
 • Výstup alarmového signálu pre klaksón, svetelný maják, alebo kombinovaný poplach
 • Akustický alarm vysokej vody
 • Kontrola záložného čerpadla
 • Monitorovanie servisných intervalov
 • Veľké množstvo príslušenstva a variantov

Prehľadný displej spínacieho prístroja LevelControl Basic 2 má jednoduchú obsluhu a poskytuje užívateľovi dôležité informácie, ako napr. o stave vody, sieťovom napätí a prevádzkových hodinách. Integrované rozhranie pre PC umožňuje budúcu aktualizáciu softwaru. Vybavenie dobíjacím akumulátorom a nabíjačkou zabezpečuje neprerušenú prevádzku i pri výpadku napätia.

Ďalšia výhoda spínacieho prístroja pre čerpadlá: Časový posun pri zapínaní a vypínaní čerpadiel znižuje tlakové straty a minimalizuje nábehové prúdy. Odolná elektronika pracuje v rozsahu teplôt od -10°C do +50°C, na vyžiadanie až do -30°C.

Práca s LevelControl Basic 2, spínací prístroj pre čerpadlá

Spínací prístroj je možné inštalovať veľmi jednoducho, vďaka veľkému priestoru pre pripojenie. Prednastavenie od výrobcu zabezpečuje rýchle a ľahké uvedenie LevelControl Basic 2 do prevádzky.

Stanovenie výšky hladiny pomocou:

 • Plavákového spínača
 • Digitálnych spínačov
 • Analógového senzoru so signálom 4..20mA
 • Integrovaného pneumatického tlakového senzoru
 • Systému prebublávania vzduchom

V závislosti na menovitom výkone motorov čerpadiel je možné spúšťať čerpadlá priamo, alebo pomocou zapojenia hviezda-trojuholník.

Additional Information