Vysoko účinné čerpadlá odpadovej vody s energeticky účinnými motormi IE2 a IE3

KSB predstavila na veľtrhu ISH 2011 čerpadlá na odpadovú vodu konštrukčného radu Amarex/KRT. Ich energeticky účinné motory zodpovedajú klasifikácii IE2, resp. IE3 podľa EN 60034-30 podľa nariadenia EU 640/2009 pre normované motory.

Amarex KRT with IE3 motor

KSB sama vyvinula motory IE3 a prispôsobila ich mechanickým a elektrickým požiadavkám hydrauliky čerpadiel odpadovej vody. Vďaka optimalizácii elektrického a magnetického prevedenia spĺňajú čerpadlá pre odpadovú vodu konštrukčných radov Amarex/KRT požiadavky na triedu účinnosti  IE2 a IE3, až do výkonu pohonu 150 kW. Ďalšia výhoda motorov IE3: Je možné ich použiť ako v prevedení s ochranou pred výbuchom, tak aj bez nej.